Jutøya
På Jutøya var det fire sommerfjøs. På bildet ovenfor ser du bak fra v. fjøsen som tilhørte Johan Eliassen, deretter fjøsen hans Sivert Hansa, Hans Daniel Nilsen og Sivert Eriksen/Albert Rystad.
Alle ble trolig revet på 1950-tallet (LOE).

Sandøya
Også på Sandøya var det 4 sommerfjøs. Også disse tilhørte Johan Eliassen, Sivert Hansa, Hans Daniel Nilssen (Perhågfjøsen), og Sivert Eriksen/Albert Rystad. Tre av fjøsene lå på Vollen,Vå;ljn. Perhågfjøsen var liten, og lå mellom Johan Eliassafjøsen og fjøsen til Sivert og Albert ("Bortigårdfjøsen"). Hansstufjøsen lå for seg selv, lenger mot sørvest, bak en håg. Kilde: HJE.
Fjøsene ble sannsynligvis revet på 1950-60-tallet.

Sjurøya (Heimlandet)
Det var bare en sommarfjøs på Sjurøya. Den tilhørte Edgar og Alvhild Lunheim og lå på Drakvikhågen.
Fjøsen ble bygd i 19?? av en av brødrene Petter og Edvard??? Amundsen fra ???, som begge var på Myken på den tida.
LTL kan huske at hun som småjente lekte i fjøsen på 70-tallet, så den kan ha stått så lenge som til slutten av 1970-tallet.


Om bruken av sommarfjøsene, se Jordbruk og fedrift.

Alt. søkeord: sommerfjøs, fjøset