GetTitle

  • Telenors bygning 01 2003

"Telekiosken" er et noe misvisende navn på Telenors bygning for tekniske installasjoner. Bygd i 1977/78? av daværende Televerket.

I 19?? satte daværende Televerket opp ei 30 meter høy antennemast som sikret god kommunikasjon for NMT 450, som var det første mobiltelefonsystemet i Norge.

Omkring 2000, da det nye mobilkonseptet, GSM, begynte å bli vanlig, xxxxxxxxxx

I juli 2004 ble antenna påbygd 15 meter, etter sterkt press, bl.a. fra Myken. der det ble laget underskriftsaksjon.

Alt. søkeord: Antenna Telenor