GetTitle

  • Statsbrønnen 01 1929
  • Statsbrønnen 01 2003
  • Statsbrønnen 02 ca 1915

Statsbrønnen
er en steinsatt brønn som ble bygd av Statens Havnevæsen i 1907. Ifølge Merke- regsteret rommer den 100 kbm vann, mens brønnen i Valvær rommer dobbelt så mye (MR45).

Fra begynnelsen hadde brønnen et pyramideformet tak av tre, med tømmermanns- kledning. Innvendig var det montert en heiseinnretning for vannbøtter. Folk kom med sine bæretre, halætre, og heiste opp to bøtter vann som de bar heim. Ei slik bør kaltes ei fal vatn. Det gjaldt å gå jevnt og stødig for at det ikke skulle skvalpe over; det var viktig at alt vatnet kom fram!

Om vannkvaliteten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I 1933 ble taket revet og erstattet med en nytt. Dette taket ble tjærebredd, noe som lenge satte tydelig smak på vannet (LN).

I 1962 ble taket revet og erstattet med et lokk av betong. Oppå dette sto det et lite betonghus med heiseinnretning. (HMH73).

I 1986 la kommunen vannledninger til de fire abonnentene* og monterte et semaforanlegg som satte trykk på vannet. Dette ble montert i et lite trehus ved siden av "heisehuset".
Samtidig ble det innført vanlig kommunal vannavgift. Fra 1987 faktuerte kommunen abonnentene for kr 3 000 i tilknytnings- avgift, og kommunale takster for vannet.
De husene som hadde abonnement, var Pennystua, Smia (Sjøstua), Rio (Riohuset) og Forsamlingshuset (Kilde: Teknisk etat/BS).