GetTitle

  • berglund 01 2003
  • berglund 02 2003
  • bergtun 02 2003

Berglund (71/23)
også kalt Tomashuset, er et Block-Watnehus, bygd i 19?? av Tomas Hansen (f. 1945) og kona Solbjørg f. Jansvik.
Huset ble i 19?? overtatt av sønnen Svein Arne Hansen.

Uthuset ble bygd ca. 19??.