GetTitle

  • Lærere 01 1983
  • Lærere og elever fra 1973 01 2005
  • Lærere og elever fra 1973 02 1983
  • Nyskola 01 19xx

NYSKOLA TAS I BRUK

Den 31. august 1973 ble ei ny og moderne skole tatt i bruk. Det første skoleåret hadde skola 17 elever. Vil du vite mer om selve skola kan du se på Myken skole.

(skal kompletteres)

1973/74: Todelt skole (1. - ? og ? - 9. klasse)
Lærer: Anne Grete Hågenstad fra Hommelvik, som bodde i 2. etg.
i den nye lærerboligen. Hun ble seinere gift med en av elevene,
John Tore Larsen.
" Ulf Elvebakk fra Glomfjord, bodde først i sokkelen hos Emma
og Kolbjørn men flyttet til sokkelleiligheten i lærerboligen da
den var ferdig.
Elever:
9. klasse: Grete Hansen. Karin Eriksen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen. Alle ble konfirmert i Rødøy kirke våren
1974, bortsett fra Laila. som ble konfirmert på Gjerøya.
8. klasse: Randi Hansen.
6. klasse: Leif Petter Meisler.
5. klasse: Hanne Eliassen (10), Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
4. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.
3. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
2. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
1. klasse: Hilde Hansen.

1974/75: o Gro var på besøk på Myken mens hun gikk på folkehøgskolen på Toppen i
Vefsn i 1974/75. Iflg. Liv var hun på besøk i jula 1974, noe hun husker
fordi hun var på Myken da Odin Olsen døde 21.12.74.

Udelt skole (1. - 9. klasse)
Lærer: Anne Grete Haagenstad, bodde i 2. etg. i lærerboligen.
Elever:
9. klasse: Randi Hansen.
7. klasse: Leif Petter Meisler.
6. klasse: Hanne Eliassen (11), Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
5. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.
4. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
3. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
1. klasse: Hilde Hansen (gikk 1. kl. om igjen), Ann-Marit Gabrielsen,
Alf-Edgar Lunheim, Torsten Wenberg, Per Gunnar Nygård,
Lill-Tove Lunheim.

1975/76: Udelt skole (2. - 8. klasse)
vigdis
Lærer: Grete Kavli fra Trondheim, bodde i sokkelleiligheten i
lærerboligen.
Vikar Arne Svartis fra Holandsfjorden, bodde i 2. etg. i
lærerboligen. Se bilde under Butikken hans Johan.
" Gro Bygdevoll (f. 1955) fra Hinna v/Stavanger, vikarierte for
Grete Kavli i 2 - 3 uker våren 1976. Gro bodde hos Liv og
Halfdan Eriksen og giftet seg samme år med deres sønn Helge.
Elever:
8. klasse: Leif Petter Meisler.
7. klasse: Hanne Eliassen (12), Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
6. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.
5. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
4. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
2. klasse: Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Alf-Edgar Lunheim,
Torsten Wenberg, Per Gunnar Nygård, Lill-Tove Lunheim.

1976/77: ?-delt skole (1. - ? og ? - 9. klasse)
Lærer: (Anne) Marit Pettersen fra Lillehammer, bodde i 2. etg. i
lærerboligen, sammen med mannen sin, Rolf Pettersen, som var
snekker og altmuligmann. De hadde to barn; Petter og Lisa.
" Harald Horgen fra Oslo, bodde i sokkelen på lærerboligen.
" Vigdis Eriksen fra Oslo/Myken.
" Gro Bygdevoll fra Stavanger/Myken.
Elever:
9. klasse: Leif Petter Meisler.
8. klasse: Hanne Eliassen (13), Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
7. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.
6. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
5. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
3. klasse: Hilde Hanssen, Ann-Marit Gabrielsen, Alf-Edgar Lunheim,
Torsten Wenberg, Per Gunnar Nygård, Lill-Tove Lunheim.
1. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen, Petter
Pettersen.

1977/78: ?-delt skole (1. - ?, ? - ? og ? - 9. klasse)
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken.
Lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
" (Anne) Marit Pettersen, Lillehammer, bodde i 2. etg. i
lærerboligen. Flyttet i 1978 til Sommarøy i Troms.
" Harald Horgen, Oslo, bodde i sokkelen på lærerboligen. Han ble
gift med Ragnhild Kibsgaard fra Korgen, og flyttet til Korgen
i 1978.
Elever:
9. klasse: Hanne Eliassen (14), Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
8. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans
Eliassen.
7. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
6. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
4. klasse: Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Alf-Edgar Lunheim,
Torsten Wenberg, Per Gunnar Nygård, Lill-Tove Lunheim.
2. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen, Petter
Pettersen.
1. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård, Hanna Marie Lunheim.

1978/79: ?-delt skole. (2. - ?, ? - ? og ? - 9. klasse)
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken.
Lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
" Thom Larsen, ?, bodde i sokkelleiligheten i lærerboligen.
Elever:
10. klasse: Hanne Eliassen (15), Olav Agnar? Arnt Larsen?
9. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans
Eliassen.
8. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
7. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
5. klasse: Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Alf-Edgar Lunheim,
Torsten Wenberg, Per Gunnar Nygård, Lill-Tove Lunheim.
3. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen.
2. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård, Hanna Marie Lunheim.

1979/80: ?-delt skole ( ? )
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken.
Lærer: Wolf Michel Altmann fra Tyskland. Flyttet til Bodø i 1980, der
han underviste i arkivsystemer. Han søkte om og fikk
navneforandring til Djupedal. I 2003 døde han uventet av
hjerteinfarkt.
" Gro Bygdevoll, Myken (halv stilling), begynte på desentralisert
lærerutdanning tilknyttet lærerskola på Nesna.
" Emma Lunheim, Myken (halv stilling), begynte også på
desentralisert lærerutdanning tilknyttet lærerskola på Nesna.
Underviste til begynnelsen av desember. Mannen, Kolbjørn
Lunheim, omkom på havet i ei tragisk ulykke 21.9.1979.
" Gøril Hjelmseth, Glomfjord, underviste i perioden 1.12.79 - jun
1980.
Elever:
9. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
8. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.
6. klasse: Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Alf-Edgar Lunheim,
Torsten Wenberg, Per Gunnar Nygård, Lill-Tove Lunheim.
4. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen.
3. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård, Hanna Marie Lunheim.

1980/81: o Vigdis Eriksen og Gro Bygdevoll hadde permisjon.
o Emma og ungene flyttet til Sandhornøya i 1980.
o Mkr "Western" forliste 6.2.1981.

?-delt skole (1. - ?. ? - 9.)
Rektor: Morten Kvarme, Inderøy, bodde i sokkelen i lærerboligen (MK).
Lærer: Eyvind Rossen, Steinkjer, bodde i 2. etg. i lærerboligen.
" Frank Leo Stavik, Molde, bodde i 2. etg. i lærerboligen.
" Mona Årdal Hauge, fra Møre.
Vikar: Lene Nilssen, Myken, vikarierte i en måned for Øyvind Rossen.
Elever:
9. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård, Lars Halvar Nilssen (fra
februar 1981).
7. klasse: Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Torsten Wenberg,
Per Gunnar Nygård.
5. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen.
4. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård.
1. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen, Øyvind Wenberg.

1981/82: o Vigdis hadde permisjon fra april -82 i forbindelse med adopsjonen av
Patrick.

?-delt skole (1. - ?, ? - 10. klasse)
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken.
Vikar for rektor (fra april ut skoleåret):Tarjei Eck Hansen, Bodø
Lærer: Valborg Heløy, Nordvernes, bodde hos Gro Bygdevoll/Helge
Eriksen.
" Ole Karlsen???, Sandnessjøen (GB)
Vikar: Margaret Olsen, f. Eriksen, Myken.
Elever:
10. klasse: Lars Halvar Nilssen.
8. klasse: Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Torsten Wenberg,
Per Gunnar Nygård.
6. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen.
5. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård.
2. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen, Øyvind Wenberg.
1. klasse: Tone Reiertsen, Roger Johansen, Svein Arne Hansen.

1982/83: o Gro Bygdevoll hadde permisjon i 1982-83 for å fullføre
lærerutdanninga på Nesna.
o Se annonsen og VG-innslaget til høyre.

??-delt skole (1. - ?, ? - 9. klasse)
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken.
Lærer: Arnt Birkedal, Stavanger, sivilarbeider, bodde i sokkelen
i lærerboligen. Ble dikter og forfatter.
Vikar: Marianne Sleipnes, Ågskardet, var venninne med Tone
Ihrstad (neste).
" Tone Ihrstad, ?, bodde i 2. etg. i lærerboligen, var samboer
med Steinar Alstad.
" Steinar Alstad, ? Se også 1983/84 xxxxxxxxxxxxxxx
Elever:
9. klasse:? Hilde Hansen, Ann-Marit Gabrielsen, Torsten Wenberg,
Per Gunnar Nygård.
7. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen.
6. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård.
3. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen, Øyvind Wenberg.
2. klasse: Tone Reiertsen, Roger Johansen, Svein Arne Hansen.
1. klasse: Jostein Eliassen, Cecilie Olsen, Helle Eriksen Bygdevoll (fra
oktober 1982).

1983/84: o Margaret Eriksen og Hilmar Olsen flyttet til Porsgrunn i 1983.
o Paul Nygård flyttet til Meløy 2.5.1984, familien fulgte etter høsten
1984.

?-delt skole (1. - ? ? - 10. klasse)
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken.
Lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
" Wenche Enoksen Meland, Mo i Rana, bodde i 2. etg. i
lærerboligen, med sønnen Hans-Marius.
" Morten Gulbrandsen, Skatval (sivilarbeider), bodde i sokkelen
i lærerboligen. Reiste etter ca. 2 mnd. hjem for å gifte seg og
bestemte seg for å bli hjemme. Fikk straff av militære
myndigheter for å ha uteblitt fra siviltjeneste. (WE)
" Bjørn Brattland, sønn av skolesjef Ole Setvik, bodde i
sokkelen i lærerboligen.
Vikar: Randi ? fra Skatval?, lærerstudent, forlovet med og på besøk
hos Morten Gulbrandsen, tok noen vikartimer høsten 1983 da
Wenche ble syk.
" Per A. Sperstad fra Mo i Rana, 2 uker høsten 1983, mens
Gulbrandsen skulle gifte seg. Ble senere rådmann i Rødøy.
" Ola Berge fra?, kom etter Sperstad? Bodde i sokkelen på
lærerboligen. Ble syk og reiste etter kort tid.
" Richard Hansen fra Vestfold. Han kom til Myken som følge av en
annonse i VG høsten 1983: "Allsidig person søkes til samfunnet
Myken" (se bilde til h.). Han hadde imidlertid misforstått
annonsen og trodde at han var blitt ansatt. Etter å ha fungert
som vikar i noen timer, forlot han Myken etter et meget kort
opphold (14.- 18. januar 1984).
" Grete Tvenning fra?, kom i februar 1984.
" Steinar Alstad fra?, kom i mai 1984.
" Tron-Ivar Kleftaas fra Tjongsfjorden, bodde ?
" Tove Opsahl fra?, kom i mars/april 1984, bodde i Martinestua,
reiste i mai, bare to måneder etter at hun hadde kommet. (WE,
GB). Stemmer ikke?
Elever:
10. klasse: Ann-Marit Gabrielsen, sluttet i løpet av skoleåret.
8. klasse: Nina Wenberg, Irene Gabrielsen, Terje Eliassen.
7. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård.
4. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen, Øyvind Wenberg.
3. klasse: Tone Reiertsen, Roger Johansen, Svien Arne Hansen.
2. klasse: Jostein Eliassen, Cecilie Olsen, Hans-Marius Enoksen Meland.
1. klasse: Espen Nygård, Harald Hansen, Kjell Vidar Johansen.

1984/85: o I oktober 1984 ble samtlige lærere sykemeldt den 18.10. pga. store
konflikter mellom skole og foreldre. Skola kom i gang igjen fra 29.10.
o Ragnhild Reiertsen og Hagar Eliassen flyttet til Sandnessjøen
sommeren 1985.
o Gro Bydevoll m/fam. flyttet til Kanariøyene sommeren 1985
o Vigdis og Sivert flyttet til Bodø? sommeren 1985
o Ragnar og Karin flyttet til Grimstad samme sommeren 1985
o Lauritz og Eva Eliassen flyttet til Bodø i 1985

?-delt skole ( ? )
Rektor: Vigdis Eriksen, Myken (ut 1984?)
Ivbjørn Nimki, Sandnes (fra januar 1985), bodde i Martinestua.
Gikk deretter ut i permisjon med lønn i ett år (virkemiddel-
ordningen) (IN)
Lærer: Gro Bygdevoll, Myken
" Wenche Enoksen Meland, Mo i Rana; tok senere navnet Enoksen
Bodde i 2. etg. i lærerboligen, med sønnen Hans-Marius. Flyttet
til Trondheim og seinere Oslo.
"/vikar?Tor Einar Andersen, Tjongsfjorden, des. 1984, bodde hvor?
"/vikar?Kyrre Grotnes, Alstahaug, jan. 1985, bodde i Martinestua.
Vikar: Magnhild Nilssen, Myken, i januar 1985.
Elever:
9. klasse: Terje Eliassen, Irene Gabrielsen, Nina Wenberg.
8. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård?, Roy Cato Meisler?
5. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen, Øyvind Wenberg.
4. klasse: Tone Reiertsen, Roger Johansen, Sven Arne Hansen.
3. klasse: Jostein Eliassen, Hans-Marius Enoksen Meland.
2. klasse: Espen Nygård?, Harald Hansen, Kjell Vidar Johansen (1. kl?)
1. klasse: Kjell Vidar Johansen, Gry Reiertsen.

1985/86: o Tomas og Solbjørg Hansen flyttet til Sørfjorden i 1986. Svein Arne og
Harald gikk på skola på Myken til jul, mens Siv Tove gikk hele skoleåret.
?-delt skole (1. - 3. og 5. - 9. klasse)
Rektor?
Lærer: Kari Gaundal, fra ?, bodde i 2. etg. i lærerboligen?, gift med
Jens Gaundal, som bl.a. brøytet veien og kjørte ut varer. Da
skoleåret var slutt flyttet de til Rødøy, der Kari fikk
lærerjobb
" Jan Inge Nystad, Ågskardet, bodde i sokkelen på Helgerud.
Sluttet 9 februar 1986.
" Olaug Nylund fra Ula i Sandefjord, overtok etter Nystad?,
bodde i/hos?
" Anne Karin Grytbakk fra ?, bodde først på Helgerud, flyttet til
Olav Arntsen?
"/vikar? Kjell Arne Westerberg fra ?, kom i oktober 1985, bodde i/hos?
"/vikar? Silja Støyva Arvola fra Kirkenes, kom i febuar 1986, bodde i
Martinestua
Vikar: Janne Nygård, Myken, i januar 1986
Elever:
9. klasse: Eirin Risvik, Gøran Nygård?
8. klasse: Roy Cato Meisler
6. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen, Øyvind Wenberg.
5. klasse: Roger Johansen, Sven Arne Hansen (Sven Arne til jul)
3. klasse: Espen Nygård?, Harald Hansen (Harald til jul) Jan Runar?
2. klasse: Kjell Vidar Johansen
1. klasse: Siv Tove Hansen (hele skoleåret)

1986/87: o Ole Johan og Inger Johansen flyttet til Stokkvågen i 1986.
o Hilmar og Nancy Wenberg flyttet til Ørnes i 1986.

?-delt skole (4., 7. og 9. klasse; fra mai 1987 også 2. og 5. klasse)
Lærer: Olaug Nylund fra Ula v/Larvik, bodde i sokkeletasjen i
lærerboligen.
" Arne Aglen fra?, kom i februar 1987, bodde i 2. etg. i lærer-
boligen. Reiste etter kort tid, uten å si fra. Det var trolig
hans jobb som ble avertert i Adresseavisa, se nedenfor.
" / renholder: Frøydis Ruud (f. 1967) fra Flatanger. Hun søkte på og
fikk jobben etter Aglen, som trolig sto avertert i Adresseavisa
lørdag 18.4.1987. Frøydis kom til Myken allerede 21.4 og tok
straks fatt på lærerjobben. Bodde i 2. etg. i lærerboligen (FR).
Elever:
9. klasse: Roy Cato Meisler
7. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen
4. klasse: Jan Runar Meisler
Fra mai 1987:
5. klasse: Helle Eriksen Bygdevoll (FR/GB)
2. klasse: Maria del Rosario Eriksen (FR/GB)

1987/88: Udelt skole (5. og 8. klasse)
Rektor: Synnøve Svendsen fra Brønnøysund, bodde i 2. etg i lærerboligen.
Lærer/ renholder: Frøydis Ruud (55/28% stilling), var samboer med
Bjørnar Risvik fra Myken og bodde i sokkelleiligheten i
lærerboligen (FR).
Elever:
8. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen
5. klasse: Jan Runar Meisler

1988/89: o Alice Meisler og ungene Jan Runar, May Kristin og Ken Are flyttet i
påsken -89 (BS). Roy Cato gikk ut skolen våren 87, jobbet noe med fisk
etter skolen, på Myken, og reiste fra Myken før Alice (FR).

Udelt skole (6. og 9. klasse)
Rektor: Synnøve Svendsen
Lærer/ renholder: Frøydis Ruud (55/28% stilling), flyttet til Flatanger
høsten 1989, sammen med Bjørnar Risvik, som ble boende der i ca.
ett år (FR).
Elever:
9. klasse: Lill-Harriet Gabrielsen
6. klasse: Jan Runar Meisler (til påske)

1989/90: Skolen stengt på grunn av mangel på elever

1990/91: Skolen stengt på grunn av mangel på elever

1991/92: Udelt skole (1. og 7. klasse)
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken
Vikar: Bjørn Skauge (6 uker i jan - feb), fordi Gro skulle ha Bertine.
" Ida Selvær, Selvær, okt - nov 1991, bodde hos Ann-Marit
Gabrielsen og Viggo Holmen.
Elever:
7. klasse: Maria del Rosario Eriksen
1. klasse: Stian Gabrielsen Holmen

1992/93: ?-delt skole ( ? )
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Lærer: Henriette Bergstrøm, Sarpsborg (80 % stilling), bodde i ca. 3
uker hos Bjørn Skauge, deretter i sokkelleiligheten i
lærerboligen etter at den var pusset opp.
Elever:
8. klasse: Maria del Rosario Eriksen.
2. klasse: Stian Gabrielsen Holmen.

1993/94: o Ann-Marit Gabrielsen flyttet til Kjerringøy? i 19?? Senere bosatt i
Meløy.

?-delt skole ( ? )
Rektor: Gro Bygdevoll, Myken.
Lærer: Henriette Bergstrøm, Sarpsborg (80 % stilling), bodde i
sokkelen i lærerboligen.
9. klasse: Maria del Rosario Eriksen.
1. klasse: Vicky (May-Vicky) Thommesen,
0. klasse:Trude Pedersen, fordi hun hadde så veldig lyst til å begynne på
skolen.

1994/95: Udelt skole (1. og 2. klasse)
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Elever:
2. klasse: Vicky (May-Vicky) Thommesen.
1. klasse: Trude Pedersen.

1995/96: ?-delt skole ( ? )
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Lærer: Bjørn Helgås fra Nyborg i Åsane, dattersønn av Martinus
Dombestein.
Vikar: Helle Eriksen Bygdevoll, Myken.
Elever:
3. klasse: Vicky (May-Vicky) Thommesen.
2. klasse: Trude Pedersen.
1. klasse: Josefine Eriksen Bygdevoll, Tom Anders Pedersen.

1996/97: o Hans Roger og Sonja Pedersen flyttet til Rødøya i 1996.
o 5 elever, hvorav 3 i ungdomsskolen til årsskiftet.

?-delt skole ( ? )
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Lærer: Vigdis Eriksen fra Oslo/Myken/Bodø.
" Inger Seierstad fra Larvik, bodde i Tomashuset (Berglund).
Elever:
9. klasse: Camilla Eriksen, Fredrick Sundquist Skauge.
7. klasse: Silje Dahlseide (til jul).
4. klasse: Vicky (May-Vicky) Thommesen.
2. klasse: Josefine Eriksen Bygdevoll.
1. klasse: Kevin (Sten-Kevin) Thommesen.

1997/98: o Gro og Helge dro på langtur med S/Y "Josefine" den 13.8.97, og tok med
seg barna Josefine og Bertine.
o Vicky og Kevin bodde dette skoleåret hos Kevins far på Handnesøya og
gikk på skole der.
Skolen stengt på grunn av mangel på elever.

1998/99: Skolen stengt på grunn av mangel på elever.

1999/00: o Aina Thommesen og ungene flyttet til Konsvik i oktober 1999.

?-delt skole ( ? )
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Lærer: Anne Gro Gården, Skien/Myken, ble oppsagt da Aina flyttet.
" Andreas ? fra Jondalen.
Elever:
7. klasse: Vicky (May-Vicky) Thommesen. (til oktober -99)
5. klasse: Josefine Eriksen Bygdevoll.
4. klasse: Kevin (Sten-Kevin) Thommesen.
1. klasse: Bertine Eriksen Bygdevoll.
Maria Lopez (13) fra Guatemala, søster av Tomas Lopez, kom på besøk til
til Myken og gikk på skolen i 3 måneder fra november -99.

2000/01: Udelt skole (2. - og 6. klasse)
Lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Elever:
6. klasse: Josefine Eriksen Bygdevoll.
2. klasse: Bertine Eriksen Bygdevoll.

2001/02: ?-delt skole ( ? )
Adm. lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Lærer: Nina Lyngstad, Verdal, bodde i sokkelen i lærerboligen.
Elever:
7. klasse: Josefine Eriksen Bygdevoll.
5. klasse: Tuva Skauge Brun-Hansen.
4. klasse: Marte Skauge Brun-Hansen.
3. klasse: Bertine Eriksen Bygdevoll.

2002/03: Skolen stengt på grunn av mangel på elever. Lærer Gro Bygdevoll og
døtrene Josefine og Bertine bodde på Gran Canaria, og jentene gikk på
den norske skolen der.

2003/04: Skolen stengt pga. en glipp i kommunens budsjettbehandling, som medførte
at lærer Gro Bygdevoll med døtre måtte ta et nytt skoleår på Gran
Canaria, der kommunen betalte skolepengene.

2004/05: 3-delt skole (1., 7. og 9. klasse)
Adm. lærer: Gro Bygdevoll
Lærer: John Pedersen fra Mo i Rana (60 % stilling), bodde i sokkel-
etasjen i lærerboligen.
Elever:
9. klasse: Tuva Skauge Brun-Hansen, 14 år
7. klasse: Bertine Eriksen Bygdevoll, 12 år
7. klasse: Marte Skauge Brun-Hansen, 12 år
1. klasse: Arnt Gården Jakobsen, 7 år, f. f. 6.8.1998

2005/06: 2-delt skole (1., 2. og 8. klasse)
Adm. lærer: John Pedersen fra Mo i Rana, bodde i "Maurtua", som Jon
leide hos Aina Thommessen.
Lærer: Gro Bygdevoll, Myken.
Elever:
8. klasse: Bertine Eriksen Bygdevoll, 12 år
2. klasse: Arnt Gården Jakobsen, 7 år
1. klasse: Eirik Gården Jakobsen, 6 år, f. ?

2006/07: Udetl skole (2. og 3. klasse)
Adm. lærer: John Pedersen fra Mo i Rana, bodde i "Maurtua".
Elever:
3. klasse: Arnt Gården Jakobsen, 8 år
2. klasse: Eirik Gården Jakobsen, 7 år

2007/08: Udetl skole (3. og 4. klasse)
Adm. lærer: John Pedersen fra Mo i Rana, bodde i "Maurtua", på
Småhågan og i Karenstua.
Lærer i 30 % stilling: Gro Bygdevoll
Elever:
4. klasse: Arnt Gården Jakobsen, 9 år
3. klasse: Eirik Gården Jakobsen, 8 år

-oOo-

Vikar-rekord?
Skoleåret 1983/84 var det hele 19 lærere/lærervikarer på skola på Myken; de kom kom og reiste i tur og orden; til dels i vill uorden. Dette skyldtes urolighetene i og omkring skolen, med stadige konflikter mellom lærere og foreldre.