Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Lokalhistorie fra Myken


Mykens historie er variert, interessant og spennende. Du kan glede deg til å lese den, og ikke minst til å SE den!

I denne Internett-baserte bygdeboka har jeg latt bildene føre ordet. "Et bilde sier mer enn tusen ord", heter det, og det har jeg tatt konsekvensen av. Likevel er det mitt ønske at bildene vil vekke interesse for å lese tekstene, både til de enkelte bildene og til emnene de hører med til. Der vil du finne utrolig mye.

Velkommen til en reise gjennom Mykens fjerne og nære historie!

Myken, november 2008
Bjørn Skauge

 

Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.