GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/tommesskjaen


Tommesskjåen. Trolig bygd av Tommes Nikolaisen, som hadde den til vedskjå mm.
Gjenbrukt PN
Tommesskjåem ble revet i 19??. (BS)