Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Aktiviteter


Det foregår – og har foregått – mange aktiviteter på Myken. I dette kapitlet kan du få vite om noen av dem. Vil du vite hvilke bygninger som er vernet, og hva som er gjort med dem? Eller hvilke foreninger som har vært i aktivitet på Myken ned gjennom tidene? Visste du at det fantes et ganske viden kjent sangkor på Myken så tidlig som på 1870-80-tallet? Eller at det faktisk har vært skytterlag på Myken, med egen skytebane på Sandøya? Sett i gang og les!


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.