Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Båter


Få steder er så avhengig av båten som de som bor på ei lita øy ute i havet. Det gjelder både for å utøve næring, dvs. drive fiske, til å reise til og fra – og til fritidsaktiviteter. I kapitlet Båter vil du finne over 100 fiskebåter og fritidsbåter, med opplysninger om både båt og eier, motor og HK – og med bilde(r) der det har vært mulig å skaffe. Videre er de viktigste rutebåtene med, samt opplysninger om skipsekspedisjonen på Myken.


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.