Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Bygninger


Her finner du alle bygninger på Myken, både de som står i dag, og de som har vært her før – og som det finnes beskrivelse og/eller bilde av. Som bygninger regnes også kaier, moloer etc. Noen av bolighusene har vært bebodd i mange generasjoner bakover i tida. For disse er det vist hvem som har bygd, eid eller leid huset, hvem som har bodd der, oversikt over barn mm. Uthus, dvs. fjøs, skjåer, verksteder mm. er som regel vist sammen med hovedhuset.

 


Siste nytt

Ny søkefunksjon! I august 2017 ble søkefunksjonen oppdatert for å gi en bedre brukeropplevelse. Søkeresultatene blir nå sortert på relevans, hvilket gjør det mye enklere å finne det du leter etter. I tillegg har vi rettet en feil som gjorde at enkelte poster dukket opp dobbelt i resultatene.