Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Bygninger


Her finner du alle bygninger på Myken, både de som står i dag, og de som har vært her før – og som det finnes beskrivelse og/eller bilde av. Som bygninger regnes også kaier, moloer etc. Noen av bolighusene har vært bebodd i mange generasjoner bakover i tida. For disse er det vist hvem som har bygd, eid eller leid huset, hvem som har bodd der, oversikt over barn mm. Uthus, dvs. fjøs, skjåer, verksteder mm. er som regel vist sammen med hovedhuset.

 


Siste nytt

Mykens historie er variert, interessant og spennende. På Saganett finner du informasjon om bygninger, båter, mennesker og aktiviteter, og du får en reise gjennon Mykens fjerne og nære historie. Dersom du ønsker å bidra er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!