Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Bygninger


Her finner du alle bygninger på Myken, både de som står i dag, og de som har vært her før – og som det finnes beskrivelse og/eller bilde av. Som bygninger regnes også kaier, moloer etc. Noen av bolighusene har vært bebodd i mange generasjoner bakover i tida. For disse er det vist hvem som har bygd, eid eller leid huset, hvem som har bodd der, oversikt over barn mm. Uthus, dvs. fjøs, skjåer, verksteder mm. er som regel vist sammen med hovedhuset.

 


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.