Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Bygninger


Her finner du alle bygninger på Myken, både de som står i dag, og de som har vært her før – og som det finnes beskrivelse og/eller bilde av. Som bygninger regnes også kaier, moloer etc. Noen av bolighusene har vært bebodd i mange generasjoner bakover i tida. For disse er det vist hvem som har bygd, eid eller leid huset, hvem som har bodd der, oversikt over barn mm. Uthus, dvs. fjøs, skjåer, verksteder mm. er som regel vist sammen med hovedhuset.

 


Siste nytt

Har du bilder eller annen informasjon? Dersom du sitter på gamle (eller nyere) bilder fra Myken er vi svært takknemlige om vi kan få bruke disse på nettsiden. Send oss gjerne bilder på post@saganett.no, eller ta kontakt dersom du trenger hjelp til scanning av bilder.