Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Historie


Under dette kapitlet finner du ulike artikler med historisk innhold. Først en hovedartikkel, ”Om Myken”, som gir en generell oversikt over de viktigste delene av Mykens historie helt tilbake til 1628, med mange kommentarer og linker til mange av de øvrige artiklene. ”Hendelser, år for år” er en kronologisk oversikt over store og små hendelser på stedet. Videre finner du artikler som tar for seg krigen, molobygging, posthistorie og skolehistorie.


Siste nytt

Har du bilder eller annen informasjon? Dersom du sitter på gamle (eller nyere) bilder fra Myken er vi svært takknemlige om vi kan få bruke disse på nettsiden. Send oss gjerne bilder på post@saganett.no, eller ta kontakt dersom du trenger hjelp til scanning av bilder.