Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Historie


Under dette kapitlet finner du ulike artikler med historisk innhold. Først en hovedartikkel, ”Om Myken”, som gir en generell oversikt over de viktigste delene av Mykens historie helt tilbake til 1628, med mange kommentarer og linker til mange av de øvrige artiklene. ”Hendelser, år for år” er en kronologisk oversikt over store og små hendelser på stedet. Videre finner du artikler som tar for seg krigen, molobygging, posthistorie og skolehistorie.


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.