Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Næringer


Mange ulike næringer har i tidenes løp vært utøvd i Myken. Først og framst de viktige primærnæringene som fiske, jordbruk og dyrehold, men i dette kapitlet finner du også andre næringsvirksomheter som bedrifter, kafeer, butikker, verksteder, kursvirksomhet, overnatting med flere.


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.