Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Næringer


Mange ulike næringer har i tidenes løp vært utøvd i Myken. Først og framst de viktige primærnæringene som fiske, jordbruk og dyrehold, men i dette kapitlet finner du også andre næringsvirksomheter som bedrifter, kafeer, butikker, verksteder, kursvirksomhet, overnatting med flere.


Siste nytt

Har du bilder eller annen informasjon? Dersom du sitter på gamle (eller nyere) bilder fra Myken er vi svært takknemlige om vi kan få bruke disse på nettsiden. Send oss gjerne bilder på post@saganett.no, eller ta kontakt dersom du trenger hjelp til scanning av bilder.