Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Næringer


Mange ulike næringer har i tidenes løp vært utøvd i Myken. Først og framst de viktige primærnæringene som fiske, jordbruk og dyrehold, men i dette kapitlet finner du også andre næringsvirksomheter som bedrifter, kafeer, butikker, verksteder, kursvirksomhet, overnatting med flere.


Siste nytt

Mykens historie er variert, interessant og spennende. På Saganett finner du informasjon om bygninger, båter, mennesker og aktiviteter, og du får en reise gjennon Mykens fjerne og nære historie. Dersom du ønsker å bidra er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!