Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Infrastruktur


Her finner du informasjon om infrastrukturen på Myken. Dette kan for eksempel være sjømerker, helsestell og folkemedisin, kjøretøyer, strøm- og vannforsyning, telekommunikasjoner og veibygging.


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.