Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Infrastruktur


Her finner du informasjon om infrastrukturen på Myken. Dette kan for eksempel være sjømerker, helsestell og folkemedisin, kjøretøyer, strøm- og vannforsyning, telekommunikasjoner og veibygging.


Siste nytt

Har du bilder eller annen informasjon? Dersom du sitter på gamle (eller nyere) bilder fra Myken er vi svært takknemlige om vi kan få bruke disse på nettsiden. Send oss gjerne bilder på post@saganett.no, eller ta kontakt dersom du trenger hjelp til scanning av bilder.