Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Natur og oversiktsbilder


Det er mye natur på Myken, selv om stedet er lite. Her finner du artikler om både dyreliv, fisk og sjødyr, planteliv, geologi og geografi - inkludert kart. I tillegg finner du stemningsbilder og uværsbilder - som viser de utrolige kontrastene som skapes av hav og vind, lys og mørke, året rundt.


Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.