Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Karenstua

E-post Skriv ut PDF
 
Karenstua i 2003. Foto: BS
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!
Klikk for å se større bilder!

KARENSTUA (71/2/15), tidligere kalt Jørginastua, står på bruket Østrem (bnr. 15), også kalt "Bortergården". Huset ble trolig bygd ca 1850 av Sivert Johnsen fra Fosnes i Nord-Trøndelag. Han bodde i Sivert Johnsenstua, som lå nedenfor der Forsamlingshuset står nå, der det i sin tid var et oppkomme (underjordisk vannåre) kalt Gammal'bry:nj.

Sivert og hans familie bodde i Sivert Johnsenstua til de fikk bygd Karenstua, men det er usikkert når de flyttet.


Informasjon fra Branntakstforretning
Karenstua ble forsikret i Den almindelige Brandforsikrings-Indretning 16.10.1886. Forsikringssummen var da kr 1870,00.

Den 10.2.1913 ble det etter begjæring av Erik Trondsen avholdt ny branntakst i hht. lov av 1.5.1889, over følgende bygninger på bnr. 2:
    • En våningsbygning. (skal kompletteres)


Disse har eid og/eller bodd i Karenstua:

Ca. 1850–ca 1883: Sivert Johnsen og Ane Martha f. Haldorsdatter
Sivert Johnsen (1810–1883) var fra Fosnes prestegjeld. (HE mener at han var fra Vikna, og at han kom til Myken i 1833). Sivert giftet seg i 1843 med Ane Martha Haldorsdatter (1817–1899), også hun fra Fosnes (?). Hun kom til Rødøy i 1840 "for å tjene", og arbeidet først hos Jentoft på Gjerøy.

I 1865 var Sivert gårdbruker og leilending, og hadde 4 storkveg, 12 sauer og 1 gris. Utsæden var 2/3 tønne bygg og 3 tønner poteter. I 1875 drev han i tillegg sjøbruk og hadde 1 okse, 3 kyr, 16 sauer og 1 gris. Utsæden var da 1 tønne bygg og 2 tønner poteter.

Sivert og Ane Martha hadde disse barna:
    • Fredrik Andreas Marstrand Sivertsen (f. 1844)
    • Bertran Johan Sivertsen (f. 1946)
    • Ane Sophie Sivertsdatter (f. 1850)
    • Elise Sophie Sivertsdatter (f. 1854)
    • Anna Jørgine Sivertsdatter (f. 1859)

Kanskje hadde de flere? I følge ei vise som ble laget på Myken hadde Sivert "syv sønner og døtre".


Ca. 1875–ca.1945: Erik Tronsen og Anna Jørgine f. Sivertsdatter 
Erik Tronsen1(1848–1945?) kom fra Branum i Melhus i Sør-Trøndelag og bosatte seg på Myken i mai 1873. I 1875 giftet han seg Anna Jørgine Sivertsdatter (1859–19??). Hun ble for det meste kalt "Jørgina" og "Gammal-Jørgina"; og huset ble kalt Jørginæ'stuæ.
1Navnet staves enkelte steder Trondsen og Throndsen. Han ble også omtalt som Erik Tronsen Branum.

Jørginastua er med på et oversiktsbilde tatt av Statens Havnevæsen i 1901, men mangler da den nordligste delen, som ble påbygd senere, se Oversiktsbilde 1901. (er ennå ikke  innlagt)

Erik og Anna Jørgine fikk 8 barn: 
    • Sofie Bertine Eriksdatter (f. 1875)
    • Tron Richard Eriksen (f. 1877)
    • Petrine Iverine (Petra) Eriksdatter (f. 1882, ble mor til Karen Eriksen Eriksen Langstrand) og er opphavet til navnet Karenstua
    • Sivert Andreas Eriksen (f. 1885, ble far til Edith, Halfdan og Sigvald Eriksen)
    • Iver Bernhard Branum Eriksen (f. 1890 og døde vel 2 år gammel)
    • Iverine Fredrikke Marie Eriksdatter (f. 1893 men døde 
      snaut 11 år gammel av hjernebetennelse) (LTL)
    • Thora Randine Eline Eriksdatter (f. 1899, ble gift med Albert Rystad men døde av tuberkulose i 1925) 
    • Elise Johanna Andrea (Lise "Lissom") Eriksdatter (f. 1903) 


Ca. 1923–1925: Albert Rystad og Thora f. Eriksen
I 1923 Giftet Thora Randine Eline Eriksdatter (1899–1925) og Albert Matias Olsen Rystad seg, og fikk trolig bo i Jørginastua, der Thora hadde vokst opp. 

Thora og Albert fikk to barn:
   
• Torvald Andreas Elias Rystad (f. 1922)
    • Egil Johan Rystad (f. 1925) 

Egil Johan ble født samme år som Thora døde av tuberkulose. Gutten ble overlatt til Alberts søster, Alberta Marie Olsdatter Rystad og hennes mann Deodor Didriksen (som mest ble kalt bare "Dor"), den korte tida han levde. Han var trolig smittet i mors liv og døde i 1927 av samme sykdom. (LTL). 

Da Thora ble syk, ble Karen Mathilde Meier Eriksen f. Langstrand hentet til Myken for å pleie tanta si, som altså var søster av mora hennes, Petrine (Petra), som var gift Langstrand.Ca. 1925–1956/19??: Albert Rystad og Karen f. Langstrand
Jørginastua og Østrem ble i 1954? overtatt av Albert Matias Olsen Rystad (1889–1956) og Karen Mathilde Meier Eriksen Langstrand (1913–1995). Albert var en allsidig person; han var både fisker, slakter og frisør, og arbeidet også på Vestermoloen da den ble bygd i 1920-åra. 

Karen var født på Myken (se ovenfor) men ble som lita jente adoptert bort til Naurstad på Tverlandet øst for Bodø. Da Alberts første kone Thora ble syk, ble hun hentet til Myken for å pleie henne. Karen var trolig bare ca. 12 år da hun kom til Myken, selv om det hevdes at hun var i konfirmasjonsalderen, men dette passer imidlertid ikke med årstallene.

Thora døde i 1925. Det må ha vært ei hard tid for den unge Karen. Hun hadde allerede mistet to av sine søsken i 1919 og 1920, og mora døde i 1924. Den eneste gjenlevende i familien var broren Johan Jens Langstrand (1905–1976), som flyttet til Rødøya ikke lenge etter at Thora døde. Det var derfor små muligheter for Karen til å få hjelp, og hun måtte derfor selv skaffe seg arbeid og tak over hodet. 
Det var kanskje derfor at hun ble hun boende hos Albert som hushjelp. Det oppsto et forhold mellom Albert og den purunge jenta. Da Karen fødte sitt første barn i 1932, var hun 19 år, mens Albert var 43.

Albert og Karen bodde trolig sammen helt fra da Thora døde, og forholdet fikk etter hvert karakter av ekteskap. Etter påtrykk fra presten giftet de seg i 1936 og fikk i alt 3 barn, som alle vokste opp i det som etter hvert ble kalt Karenstua:  
    • Ole Petter Augustin Rystad (1932–1985)
    • Astrid Petrine Rystad (f. 1936) 
    • Karl (Kalle) Ansgar Rystad (f. 1947) 
 
Albert og Karen drev med jordbruk og husdyrhold. De samarbeidet med Alberts svigerfar fra ekteskapet med Thora, Sivert Eriksen, om dette. De brukte Pennyfjøsen sammen og delte også sommarfjøs, både på Jutøya og Sandøya. Se Pennyfjøsen og Sommarfjøs.

Når været tillot det, klippet Albert sine kunder utenfor stueveggen, men om vinteren og ellers når været var dårlig, hadde Albert "salongen" sin i stua på Karenstua. Han plasserte da en stol midt på golvet og en spyttebakke like ved. Han tygde nemlig skrå, og måtte spytte ofte. Albert tok forresten aldri betalt for frisørvirksomheten sin (HE).


Fra 1996: Helge Eriksen (til ca.1999) og Gro Bygdevoll
Etter Karens død i 1995 ble huset i 1996 solgt til Helge Leif Eriksen (f. 1952) og kona Gro Bygdevoll (f. 1955 i Stavanger), som da bodde på Helgerud. De overtok samtidig hele bnr. 15 og Ragnvaldbrygga.

Karenstua kafé
Gro og Helges datter Helle Eriksen Bygdevoll (f. 1975) startet sommerkafé i Karenstua i juli 1996 (HMH), og siden har Karenstua kafé vært åpen hver sommer, i skoleferien. Den første tida vekslet Helle, mannen Tomás, Helles mor Gro og Aina Thommesen fra Konsvik om å drive kafeen. Seinere er det Gro som har drevet den, delvis med innlånt eller innleid arbeidskraft, som f.eks. "John lærer"; John Pedersen, som var lærer på Myken, til dels sammen med Gro, i perioden 2004–2009.


Fra 1999: Gro Bygdevoll
Da Helge og Gro skilte lag ei tid seinere, overtok Gro fra 1999 Karenstua med buret og Ragnvaldbrygga (som Karen hadde kjøpt hos Einar Risvik i 198?).

I 2005 ble kjøkkenet utvidet og modernisert og badet ble flyttet. Seinere foretok Asle Bakken fra Velfjorden en del utbedringsarbeider, og i 2009 ble huset rehabiltert både ut- og JegJeginnvendig, ved hjelp av to polske snekkere (BS).

Gro la ned kafedriften i 2014, av helsemessige grunner, og dermed var en epoke i Mykens "uteliv" slutt. Karenstua hadde fungert som en både sosial og "gourmetisk oase" på Myken, til stor glede for både fastboende, besøkende og turister.   


Tilhørende bygninger:

Karenstu'buret
Det gamle buret ble trolig satt opp av Sivert Johnsen, muligens var det Sivert Johnsenstua som ble flyttet, og har siden fulgt hovedhuset med skiftende eiere (BS).

I 2008/2009 ble buret rehabilitert og fikk større takhøyde, bortsett fra i tømmerbellingen. Dette arbeidet ble utført av Asle Bakken fra Velfjorden, og etter det kaller Gro det "Asleburet".
 


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .
 


Alt. søkeord: Asleburet

Sist oppdatert ( søndag 08. november 2015 19:39 )  


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Siste nytt

Mykens historie er variert, interessant og spennende. På Saganett finner du informasjon om bygninger, båter, mennesker og aktiviteter, og du får en reise gjennon Mykens fjerne og nære historie. Dersom du ønsker å bidra er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!