Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Digitalt museum

En gammel standkjerne som ble brukt til å kjerne smør. Ordet kommer av å stannj (å stå) og henspeiler på at kjerna ble brukt i stående stilling. Kjerna er ca. 50 cm høy. Den har tilhørt Marie og Johan Eliassen, og har trolig først vært brukt i Gammalstua. Se bildet av de innskårne bokstavene under kjerna.

 

Saganett er endelig på nett!

Etter flere års arbeid med innsamling av bilder og materiale kan nå Mykens historie for første gang presenteres på internett. Dersom du sitter på materiale som kan være til nytte i dette arbeidet, ber vi om at du tar kontakt.