Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Digitalt museum

En gammel standkjerne som ble brukt til å kjerne smør. Ordet kommer av å stannj (å stå) og henspeiler på at kjerna ble brukt i stående stilling. Kjerna er ca. 50 cm høy. Den har tilhørt Marie og Johan Eliassen, og har trolig først vært brukt i Gammalstua. Se bildet av de innskårne bokstavene under kjerna.

 

Siste nytt

Har du bilder eller annen informasjon? Dersom du sitter på gamle (eller nyere) bilder fra Myken er vi svært takknemlige om vi kan få bruke disse på nettsiden. Send oss gjerne bilder på post@saganett.no, eller ta kontakt dersom du trenger hjelp til scanning av bilder.