GetTitle

  • Per Søvikbua 01 19xx


Per Søvikbua

Dette var ei bu som skal ha stått lenger sør enn John Austadbua (LOE). Noen har hevdet at den er identisk med John Austadbua, men LOE (2005) tror ikke det er tilfelle.Alt. søkeord: Per Sørvikbua