Saganett

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Krigen 1940–45

E-post Skriv ut PDF

     

 

Den andre verdenskrigen brøt ut i 1939, da Tyskland invaderte Polen, noe som førte til krigserklæringer fra Storbritannia og Frankrike.

 

Krigen involverte etter hvert nesten alle land i verden, og varte helt fram til 1945. Den endte med seier for "de allierte", som Norge var en del av. Krigen kostet omkring 60 millioner mennesker livet, noe som gjør andre verdenskrig til historiens blodigste konflikt.

  
Krigen slik folket på Myken opplevde den
Ikke engang lille Myken unngikk å bli berørt av krigen, om ikke på så dramatisk vis som mange andre steder i Norge. Det følgende vil gi en pekepinn om hvordan krigen artet seg, sett fra plassen vår.  


Gunvors dagbok
Gunvor Dombestein (GD), 1897–2004) var født og oppvokst på Myken. Hun giftet seg i 1928 med stedets lærer, Martines (Martinus) Dombestein. Han kom til Myken fra Davik i Nordfjord i 1925. Gunvor skrev i perioder dagbok, og denne har red. fått tilgang til. Her kan du lese det hun forteller om krigen sett fra Myken, fra krigsutbruddet i 1940 til freden kom 7. april 1945: 

Krig i Norge 9. april 1940
Tyskland overfalt Norge 9. april 1940. Martines reiste herfra den 15. april til Mosjøen, og skal gjøre sin plikt for fedrelandet. Det var jo trist at han måtte reise i en slik anledning, men det måtte til. Derfor satt jeg flittigere og fulgte med i radio, hvor de norske troppene måtte flykte unna tyskene.

Melding i radio 16. mai: Finneid i Rana: Onsdag kveld retning Mo. Norske og alierte blev angrepet. De alierte styrker trakk seg tilbake.
20. mai: Mo falt i tyskernes hender. Norske tropper trekker seg tilbake over Saltfjellet.
21. mai: Fauske brenner onsdag. 30–40 bomber blir slept ned ved Rognan.
27. mai: Tyske fly, ca. 30, slepper ca. 200 bomber over Bodø som blir lagt i ruiner mandag den 27. mai.
2
28. mai: Narvik erobret tilbake av Norske og alierte styrker.
  2. juni: Store deler av Narvik (Oscarsborg) ble satt i brann av bomber fra tyske fly.
9. juni: 4000 stridsvogner har Tyskland satt inn mot Frankrike.


2Dattera Elly fortalte til BS at hun husker at en kunne kjenne røyklukt fra brannen i Bodø helt til Myken.

Deretter følger notater om utviklingen av krigen i Europa og resten av verden. Det er tydelig at Gunvor fulgte nøye med i det som skjedde, både i Norge og i utlandet. Innimellom har hun skrevet notater om vær og vind og dagligdagse hendelser.


Tyskerne konfiskerte radioapparatene
Fra 1942 var det slutt på nyheter fra utlandet. Da ble det nemlig forbudt å ha radio, for at folk ikke skulle høre på sendinger fra den norske eksilregjeringa i London eller sendinger fra land som var i krig med tyskerne. Alle radioapparater ble samlet inn og sendt til Selsøyvik, der de ble lagret. (BS).

Men – på tross av forbudet var det enkelte som gjemte unna radioapparatet, og dermed ble i stand til å holde seg orientert om krigens gang. (skal kompletteres)


Okkuperte fyret
Tyskerne kom til Myken i februar 1942, det andre året etter invasjonen i 1940. Den 18.2.1942 okkuperte de Myken fyr med en vaktstyrke på 8 mann (GD). Hensikten med styrken var å registrere og rapportere all evt. fiendtlig aktivitet i lufta og til vanns (JAN). Fyrmesteren, Anders Eliassen (1881–1964) måtte da forlate fyret og arbeidet sitt der (GD).


Landminer
Selv på små steder som Myken la tyskerne ut landminer. På Jutøya, like nedenfor fyret og Jutøyhatten, ble det lagt ut 11 landminer. Dette framgår av en oversikt utarbeidet av tyskerne, som bl.a. la ut hele 1298 miner omkring Grønsvik fort, ikke langt fra Stokkvågen i Lurøy. Årsaken til at det ble lagt miner omkring fyret på Myken, var å hindre allierte styrker i å overta kontrollen av fyret. Minefeltet på Myken ble seinere gjerdet inn med piggtråd, slik at Myken-folk eller husdyr ikke skulle komme komme i faresonen.

2. juni 1945 skrev lensmannen i Rødøy brev til Distriktskommandoen og ba om at minene ble fjernet så snart som mulig, "på grunn av den trange havnegangen der ute" som han uttrykte det. Tyskerne ble satt i arbeid med å fjerne ca. 29 000 av miner i fylket, fra Hattfjelldal i øst – og altså til Myken i vest. 

 

Bunker

I 1944 sprengte tyskerne ut masse i berget like nedenfor fyret og bygde en bunker med god utsikt over Sundet. Bunkeren skulle visstnok ustyres med et maskingevær eller en kanon som skulle brukes til å forsvare tyskerne  ved en eventuell alliert invasjon. Men tyskerne innså vel at de kom til å tape krigen, og bunkeren ble aldri utstyrt med våpen. Det eneste som ble funnet i bunkeren etter tyskerne var noen trematerieler, store mengder med tomflasker og en vindgenerator (se bilde til h.), som de brukte til å lade batterier som skaffet dem lys og strøm til radioutstyr. (BS)


Dagligliv under krigen
(skal kompletteres)

Matsituasjonen

Det var generell matmangel i Norge under krigen, spesielt de siste åra. Lite ble importert, og tyskerne la beslag på mye av den maten som ble produsert i Norge. De som bodde på Myken hadde den store fordelen at det fantes fisk i havet, og selv om det ikke fantes frysere den gangen, kunne fisken konserveres på flere måter; tørking, salting og røyking.  
Melet som var i handelen var av svært dårlig kvalitet og ble kalt Terboven, etter den tyske rikskommissæren i Norge. Kaffe-erstatningen, som var av tilsvarende dårlig kvalitet, ble kalt Kornelius
(kompletteres)


Flyslipp over Myken i 1945
Den 21. mars 1945 slapp en norsk Catalina flybåt ført av da fenrik, seinere oberstløytnant Tor Vik, 25 sekker med gode gaver over Myken (GD). Lauritz Eliassen (LOE) var da 15 år, og fortalte i 2005 om det som skjedde:

Han og broren Emil (jr.) var i Sandøysundet i Martins Lauritsens båt "Kobben"; se Kobben N-201-R, for å dra flyndregarn. Catalinaen kom inn fra nordvest, slapp én sekk nedenfor fyret på Jutøya, like utenfor   det minelagte området (de visste nok ikke at tyskerne var på fyret), én sekk falt i sjøen på Sundet, mens flere falt over Heimlandet (Sjuløya). Én sekk falt i sjøen ikke langt fra "Kobben", og Lauritz og Martin var ikke seine om å berge den om bord. Så svinget flyet til venstre og fløy deretter på langs av Sjuløya mens det ble droppet flere sekker. Men da hadde tyskerne på fyret oppdaget hva som skjedde, og kom over Sundet i full fart for å konfiskere varer. Ei tjenestjente fra Utheim, Edith Eliassen fra Sanna i Træna, hadde sammen med ei anna jente funnet en sekk som falt ned bak Utheim. Da soldatene ville ta sekken fra dem, greide jentene å krangle med dem slik at de fikk beholde halve innholdet. Verre gikk det med (hvem?), som ble fratatt den sekken han hadde funnet. (LOE). 

De to første sekkene ble hentet av Konrad Otheliussen (Olsen), populært kalt "Konrad Langaard" (etter tobakksmerket). Konrad var bror til Odin Otheliussen (Olsen). Han rodde i land på Jutøya og hentet den første sekken, som lå like nedenfor det minelagte området. På vei tilbake berget han sekk nr. 2, som lå i sjøen. Alt dette gjorde han med stor fare for å bli beskutt av tyskerne fra fyret.

Nilssen-brødrene hadde funnet en/noen? sekker som de gjemte mellom noen steiner på Havsholmen, mens Anna "budeie" Movik gravde ned sin del på Langtranjten. (LOE?)

Sekkene inneholdet etterlengtede varer: 60 stk. 20-pakninger Camel sigaretter med påtrykt hilsen fra statsminister Johan Nygårdsvold på baksida, fra eksilregjeringa i London, se bilde til høyre (ikke innlagt ennå). Ellers inneholdt sekkene sjokolade, tobakk og skråtobakk – og mer nyttige saker som reddik- og gulrotfrø mm.

Senere samme dag gjennomførte tyskerne razzia i alle hus på Myken, men fant ikke noe fra flyslippet (GD). 

GD forteller i dagboka:
Jeg vaska klær den 9. april da tyskerne kom til landet, klær vaska jeg den 21. mars 1945 da Engelskmannen (men det var altså et norsk fly med base i England) var her med Katalinaflyet og slepte ned pakker med alle gode saker i som sjokolade tobakk (skrå og sigaretter) og ekte kaffe. Det var en begivenhetsrik dag som vil stå i erindring lange tider. Det blev en sekk på oss - andre fant flere og enkelte fant ingen, så en måtte jo dele med andre som ikke fant. Og den spenningen! Hvor mange ganger vi gikk og gjemte sekken, fordi vi har redd for tysk undersøkelse, det kan ikke beskrives. 
Det var en begivenhet å sette på kaffelarsen og koke ekte kaffe igjen. Og duften av den gode røken var opkvikkende for mig, og hvad skulde den ikke være for ham som røkte den?


Så kom freden
Tross forbudet mot å ha radio var Gunvor godt oppdatert på begivenhetene: Hun skriver i dagboka bl.a:

4. mai: Kapitulerte Tyskland.*
7. mai: Tyske myndigheter i Norge kapitulerer betingelsesløst. Allierte styrker på vei til Norge. Dagen blev feiret her med flagg på motorbåter på havna og nesten alle hus. Og med takkegudstjeneste på bedehuset. Og gleden var stor overalt, folk stod ute, prata og lo og var i godt humør.

* 4. mai var dagen da admiral Dönitz skrev under på den tyske kapitulasjonserklæringen på vegne av Tyskland. 

Fredssalutt
Elias Nilssen (f. 1922) fortalte til BS i 2007 at han, broren Lars og Leif Nikolaisen om kvelden den 7. mai smelte av tre salutter på Finnøya, ved hjelp av TNT, for å feire at krigen var slutt. Sprengstoffet hadde de fra ei mine som Lars og Leif hadde funnet på yttersida av Finnøya og desarmert der. "Det var ikke småtterier til smell!" fortalte Elias, som opplyste at de brukte over en halv "mit", dvs. dynamittgubbe, for å få TNTen til å eksplodere.

Tyskerne på fyret, som ennå ikke visste noe om kapitulasjonen, ringte til Emil Eliassen sr. for å få vite hva som foregikk. 

Mer om bruk av TNT finner du under Trio N-118-R.


Videre fra Gunvors dagbok:
8. mai: Alle flagg til tops på husene. 48 allierte krigsskip kom imorges til Oslo havn og Trondheim. I nyhetene fra Tyskland: Stalin gav befaling om å grave op Hitlers grav, da han skal ha dødd den 1. mai, men de fant ingen Hitler, og tror han er rømt til andre land.
10. mai: Vi satt og hørte i radio den store jubel av tusener og atter tusener av menneskemasser som hyllet de norske og alierte fallskjermsoldater som kom til Oslo. Om kvelden hørte vi gramofonoverføring
(?) ledet av Leif Jensen da 850 polititropper fra Sverige kom til Oslo. Der var fagning, jubel og vill begeistring uten ende. Vi hørte også Stemmen fra London, Torolf Øksnevad fortelle om reisen med toget kvelden før til Oslo. Alle så var de begeistret for mottagelsen.


Ut fra Myken med tyskerne!
Den 11. mai 1945 ble den tyske styrken hentet med en vaktbåt. På Myken var gleden stor og alle flagg heist da den tyske krigsmakten dro ut sundet (GD).

I følge Anna og Jorun Eliassen kom vaktbåten tilbake dagen etter. Tyskerne tømte to oljefat som sto på Fyrkaiet, på på sjøen. Så tok de seg inn på fyret der de utførte hærverk. I dagligstua "likviderte" de et bilde av storadmiral Dönitz som hang på veggen. Dönitz hadde den 4. mai skrevet under på den tyske kapitulasjonserklæringen.

Deretter forsvant tyskerne fra Myken, denne gangen for godt. 


Tilbake til normalt liv
Så snart tyskerne var borte overtok Anders fyrmesterjobben igjen, og hadde den til han gikk av i 1949 (BS).
Radioapparatene ble delt ut igjen, men de fleste var ødelagt etter å ha vært ute av bruk så lenge. Det eneste apparatet som fungerte, var Hans Hansens. Siden det var på Solbakken folk brukte å samle seg, bestemte Hans at apparatet skulle stå der inntil videre, slik at så mange som mulig kunne ha glede av det (HE).

En tid etter kom en båt med norske og britiske soldater og en del tyskere om bord. Tyskerne ble satt til å rydde området omkring fyret for miner (LOE). Se bildet "Britisk båt..." til høyre.

Personene på bildet foran Utheim  (skal legges inn)
Foran fra v. familien Eliassen: Lauritz, Emil, Jørgine og Emil jr., også kalt "Tutt".
Mellom Emil og Jørgine ses Edith Eliassen fra Sanna i Træna, som tjente på Utheim i to år. Soldatenes navn er ukjent.


Catalina-flygeren besøkte Myken
Lauritz O. Eliassen (LOE, f. 1929), fikk i 1986 eller året etter besøk av Tor Vik som var kaptein på Catalinaflyet som droppet sekker 21. mars 1945. Tor Vik ble seinere oberstløytnant i Flyvåpnet og planla å skrive bok om sine opplevelser. (LOE). Dessverre ble han alvorlig syk, noe som satte en stopper for bokplanene. 
 


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

/

Sist oppdatert ( mandag 28. august 2017 04:40 )  


Fant du feil, eller har du kommentarer, opplysninger og/eller bilder du mener bør være med? Ta kontakt på
tlf. 7509 6052 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Siste nytt

Mykens historie er variert, interessant og spennende. På Saganett finner du informasjon om bygninger, båter, mennesker og aktiviteter, og du får en reise gjennon Mykens fjerne og nære historie. Dersom du ønsker å bidra er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!