GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/oversiktsbilde-189x-fra-jutoya


Sammenlikningsbilder 189? og 2003
Det øverste bildet er et utsnitt av et av de tidligste bildene som er kjent fra Myken. Det er trolig tatt fra fyrkaia, før Slyngemoloen ble påbegynt i 1901. Dette kan slås fast fordi det ikke er sprengt ut stein i Ramnkloa, der hytta i Ramnkloa ligger nå. Klikker du på bildet får du se mange kjente bygninger, men også slike som nå er borte. (BS)

Det nederste bildet er tatt i 2003, fra samme vinkel, for å kunne sammenlikne f. eks. Ramnkloflåget.