GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/oversiktsbilde-1916-ca-mk-svanen


Oversiktsbilde ca 1916
Helt til v. Gammalsmia, deretter Gammalkrambua, Eliasbrygga, Jægerbygga, Karenstua/Jørginastua, Forsamlingshuset, Butikken hans Johan Eliassen, videre (foran) Johan Bernhoffskjåen,Tommesbua og Sivert Hansa-naustet. Bak Tommesbua
ses fra v. Dombesteinskjåen, Lunheim, Gammelstua, Hansstua, Eldhuset, Monsstua/Nergård og Johan Bernhoffstua.

I forgrunnen lovundkutteren Mk "Svanen", eier Elias Johansen og sønnen Anders Eliassen. Kutteren forliste på havna i uvær nyttårsnatta 1917/18. (BS)