GetTitlePLANTER (inkl. blomster, lyng, gras og strå).

Myken har en fantastisk blomsterflora.

Noe av det første en besøkende om sommeren legger merke til, er alle markblomstene og at de har så sterke farger. Rødkløveren er knallrød, blåklokkene er knallblå og de fleste andre artene kan også framvise sterke farger. Det samme finner en i høyfjellsfloraen, og Mykens flora er på sett og vis en høyfjellsflora. Det er ikke mange meters høydeforskjell som skiller myrull og molter fra tang og tare!

En regner med at det finnes mer enn 60 (?) arter blomster og blomsterliknende vekster, se lista nedenfor. I tillegg kommer mange slags gras, strå og lyng, samt mose og lav.Her er ei liste over de vanligste viltvoksende planter, moser, lav, sopp samt trær og busker, (lokale navn står i kursiv):

(kompletteres)Sjekkes: Bakkesøte, annen søte? Sveve, Hårsveve? - - Følblom?

- Ballblom (?)

(Bekkeblom, se Soleiehov)

- Bitter bergknapp

- Blokkebær

- Blåbær

- Blåklokke. Forekommer også i kvit variant

- Bregne, jesskæ (en stor og en liten art) Flere?

- Brennenesle, brennjhættæ

- Enghumleblom

- Engmarimjelle

- Engsoleie

- Fjelltettegress (kjøttetende)

- Flekkmarihand

- Forglemmegei

- Fuglevikke (?)

- Geitrams

- Gjerdevikke

- Gjetertaske

(Groblad, se Kjempe)

- Gullris

- Gåsemure

- Hanekam

- Hestehov (innført med sand til veibygging ca. 1973)

- Hundekjeks

(Hvitkløver, se Kvitkløver)

- Høymole, hæmmulæ

(Kalvdans, kalv'dannjs, se rosenrot)

- Kamilleblom (?)

- Karve

- Kjempe

- Klengemaure

- Krekling

- Krypmure

(Kvann, se Kystkvann)

- Kvitkløver

- Kystkvann

- Kyststorkenebb

- Løvetann

- Mari gullsko

- Marinøkkel

- Mjødurt

- Molte

- Myrhatt

- Myrmelke

- Myrull

- Natt og dag

- Nyseryllik

(Plukkbær, se Blokkebær)

- Rosenrot, se Kalvdans

- Rødkløver

- Rød jonsokblom (innført på 1960-tallet)

- Reinfann

(Ryllik, se Nyseryllik og Vanlig ryllik)

(Skinntryte, se Blokkebær)

- Skogfiol (?, stor, blå), hva med liten, lys blåfiolett? Gul?

- Skogstjerne

- Skogstorkenebb

- Skrubb

(Smørblomst, se Engsoleie)

- Soleiehov

- Storsyre

- Strandnellik

- Strandrug

- Strandsmelle

- Strandstjerne

(Syre, se Storsyre)

- Teiebær

- Tepperot

(Tettegress, se Fjelltettegress)

- Tunbalderbrå (?)

- Tveskjeggveronika (?)

- Tyttebær, tyt

- Vanlig ryllik

- Vendelrot

(Veronika, se Tveskjeggveronika)

- Østersurt

- Øyentrøst

- Åkersennep (?)