DYRELIVET på Myken og i Myken er sparsomt. Normalt fins det bare 10 arter og av disse er det bare 2 som er landdyr. Da har jeg sett bort fra fulgene, som du finner i eget oppslag; Fugleliv.De dyreartene vi kan få se i Myken, er disse:I havet På land På land og i havet

Delfin Frosk (innført i nyere tid) Oter

Seikval Vånd, vånnj Grønlandssel (klappmyss)

Spekkhogger Flaggermus (storm/havsvale?) Gråsel

Vågekval StorkobbeLitt om de enkelte artene: (skal kompletteres)DelfinSeikvalSpekkhoggerVågekvalFroskVånd

Vånden, eller vå:nj som den kalles lokalt, kalles av mange jordrotte og vannrotte.. Dette er misvisende, ettersom vånden egentlig er en museart, den største vi har i Norge.

Vånden er en god svømmer, men det er lite trolig at den har kommet til Myken "på egen kjøl". Mer sannsynlig er det at den har kommet med båt, f.eks. som ballast i ei frakteskute. Så er ballasten blitt losset for å gi plass til tørrfisk eller klippfiskVånden har i perioder vært en stor plage, da den lager ganger i jorda og spiser alt den kommer over av røtter og vekster, og er en trussel mot enhver hage (BS).

Før i tida, da en hadde husyr og slo graset over alt på Sjuløya eller Heimlandet, var ikke vånden til sjenanse. Men etter at graset fikk gro fritt, fikk vånden nærmest fritt leide og tok seg til rette over alt. Det samme gjorde for øvrig knotten, eller knorten som de sier på mykensk, som legger eggene sne i graset og oppholder seg i graset når det blåser sterkt.

Våndbstanden går i bølgedaler, likt lemenen, som den er i nær slekt med. I åra 2006 - 2008 var det svært lite vånd på Heimlandet, noe som tyder på at den har fått en knekk i 2005/06. Men den er blitt observert på Sørøya, dvs. Heimlandet sør for Skaran, Ska:lan og på Jytøya. Og den kommer nok sterkt tilbake!GrønlandsselGråselStorkobbe