FISK og SJØDYR
Fisk fins det mange sorter av i Myken. Langs norskekysten regner en med at det forekommer ca. 270 arter, men svært mange av dem er ubetydelige eller sjeldne, og ses derfor ikke ofte.
De artene det fiskes etter, og som tas mot på Fiskebrygga på Myken, er torsk, sei, hyse, lyr, brosme, lange, kveite, flyndre, uer, breiflabb og steinbit. Men kommer en fisker med ei brugde eller en håbrann, kan han ??? Sild? Makrell?
Rekordfangster? Vekt enkelteksemplarer?

Sjødyr er det betydelig færre arter av, og det drives i dag ikke kommersiell fangst
på noen av dem i Myken, f.eks. kval og sel. Ser du på bildet av MB "Greien", ser du at den har en kvalkanon på fordekket. Men så vidt en vet drev Sivert Hansa aldri med småkvalfangst med "Greien".
Så seint om på 1950-tallet hendte det at "småkvalfangere" kom opp på sundet med
kval på slep. Kvalen ble tatt opp på dekk og partert, og mang en mykenværing var på pletten for å sikre seg kvalbiff.

Kvaler til besvær
Se under Hendelser, år for år, i 1711 og 1932