GetTitle

  • Mira 01 19xx
  • Observasjonshytta

DEN METEOROLOGISKE STASJONEN
på Myken ble etablert i 1919, og har hatt mange bestyrere. Her er en komplett oversikt:

1919 - 1928: Stasjon på "Utheim", bestyrer Petter Moe
Det var Petter Moe (1889 - 1960), svigersønn til fiskkjøperen Johan Mathiesen, som i 1919 ble engasjert som den første første bestyreren av den meteorologiske stasjonen. Han bodde på Utheim på dette tidspunktet, og stasjonen ble derfor installert der (RLÅ3).
Det var den kjente meteorologen og fysikeren Olav Devik fra Meteorologisk Institutt i Oslo som personlig kom til Myken for å lære opp Petter og sette stasjonen i drift.
(kompletteres)
Petter flyttet til Småhågan i 1921 feil?, men stasjonen ble beholdt på Utheim noen
år til. Martin bodde der til 1924. Kjøpte PM det tidlig?
Mer stoff finner du under Petter Moe og Kristine Mathisen.

1928? - 1965: Stasjonen flyttet til "Småhågan", fortsatt med Petter Moe som bestyrer.

Moderniseringer av huset:
Instrumenthytta
Vindkraftanlegg "Nordlys"
Radiotelefon (VHF). Sender BC-375, mottaker BC-48
Strømgenerator; Homelite 24-28V, hadde tilhørt flyvåpnets DC-3 Dakota (militær versjon C-46), og gikk på flybensin. Meteorologisk Institutt kjøpte i 1949 (1948?) 20 sett (trolig VHF sender og mottaker, generator og batterier). Kilde AS.

8 observasjoner i døgnet. Hvilke?
Petter fikk i 1939 diplom for 20 års tjeneste som observatør, og i 1960 ble han
tildelt H. M. Kongens fortjenestmedalje for lang og tro tjeneste.

196? - 19??: Stasjon på "Småhågan", bestyrer Hilmar Wennberg
Hilmar Wenberg og kona Nancy f. Hanssen

19 - 19 : Stasjon på "Småhågan", bestyrer Hans Roger Pedersen
Hans Roger Øedersen og kona Sonja f. Risvik

19 - 19 : Stasjon på "Helgerud", bestyrer Helge Eriksen
Helge Eriksen og Gro kona Bygdevoll

Fra 20??: Stasjon på "Bergheim", bestyrer Henry Jakobsen
Henry Jakobsen og kona Anne Gro Gården