GetTitle

  • RS 11 Tromsø ca 1925
  • RS 13 Trondhjem i Myken 02 1928-33
  • RS14 med RS13 seil

Redningsskøytene var eid av "Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning" (NSSR). Det var stasjonert redningsskøyter i Myken under vinterfisket i mellomkrigstida. Vinterfisket varte som regel fra januar til påske, Skøytene var av den gamle galeasriggede typen som var konstruert av Colin Archer:

RS 11 "Tromsø"
var stasjonert på Myken i åra 1922-1927. Skipper var Mikaloff J. Wigdel fra Gildeskål (BF), gift med Esther f. Jæger, datter av Dortea f. Johansen fra Myken. Wigdel var seinere fyrmester på Myken fyr, fra 1949 til 1961 (BS).

RS 13 "Trondhjem"
hadde stasjon i Myken i åra 1928-1933.
Skipper i denne perioden var Konrad Kristiansen (BF).

Stolte på seilene
Ingen av disse skøytene fikk installert motor mens de var redningsskøyter. Men de var gode sjøbåter, og når det var bruk for dem på havet var det alltid vind. I tillegg var både skipper og mannskap førsteklasses sjøfolk - og seilere.

Om Redningsforeningen på Myken, se Foreningsliv.