GetTitle

  • Oppdrett
  • Oppsamlingsbasseng på Plystrianhågen 01 2003

FISKEOPPDRETT

Generelle betraktninger

Myken Fiskeoppdrett v/Viggo Holmen
fikk i 1984 DUF-lån på kr. 170 000, investeringstilskudd på kr. 40 000 samt garanti for 50% av driftskreditt på kr. 3 000 000 i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg for laks og ørret.

Konkurs i 19?? pga. Hitrasyken???

Adeco

Mai-laks

Myken Sjøfarm Seafarm Invest?

SKJELLDYRKING
Myken Musling (s.u.s)
fikk i 2002 konsesjon for et blåskjellanlegg på ca ? kvm/400 tonn pr. år, med beliggenhet på Sundet, mellom Tennskjæret og Slyngemoloen. Ex Seafarm Invest.
Initiativtaker var Bjørn Skauge, som i februar 2000 gikk på skjellkurs på Tjøtta for å skaffe seg nødvendig kompetanse for å søke konsesjon.
Spleiselag for søknadsavgiften på kr 8 000.
Annonse i Visserijnieuws, Nederland
Konsesjonen ble oppsagt m.v.f. 1.9 2005 pga manglende driftsleder.