GetTitle

  • Gammelkrambua 01 ca 1915
  • Jægerbrygga 01 ca 1915
  • Monsbrygga med trandamperi 01 ca 1931
FISKEMOTTAK

På Myken var det på 19??-tallet hele ? fiskebruk:

- Sjurøya (Heimlandet): Den gamle fiskebrygga, Jægerbrygga og Monsbrygga

Jutøya: "Storhurraen" omskrives? xxxxxxxxxxxxxxx
Denne store brygga, som sto på Jutøya, ble flytta til Myken fra Træna i 19?? av Johan Eliassen, som leide den ut til fiskekjøpere, bl.a.
- Jens Johansen fra Kvarøy
- Produksjonslaget (Myken)
Du finner mer under Storhurraen.


- Grytøya:

- Finnøya:

Johan og Emil drev sammen "der nord". Jægerbrygga? Monsbrygga? (HE)