×

Advarsel

JFolder: :filer: Stien er ikke en mappe. Sti: [ROOT]/images/saganett/ishuset
×

Merknad

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//saganett/ishuset

GetTitle

{gallery}/saganett/ishuset{/gallery}

Ishuset sto i fjæra like nord for Ringskjæret. Ishuset og isrenna ble bygd av medlemmer av Myken Fiskeriforening ca. 1920?? (OU22). Ishuset ble brukt til lagring av is som ble brukt til ising av fisk.

JMM:
Omsetning av fersk fisk var rundt århundreskiftet i sin begynnelse i Rødøy. Det tenkes her først og fremst på salg av kveite, flyndre og laks. Forutsetningen for en slik virksomhet var foruten markeder, tilgang på is året rundt, samt kommunikasjoner som raskt kunne bringe fisken til markedene.

I 1905 var det bygd 6 ishus i Rødøy, men det var behov for langt flere.

27.7.13 blir Falch innkalt til møte i Myken fiskeriforening. Formann er A. Eliassen.
4 saker var til behandling - bl.a. byggeplan for ishus m/innkomne anbud. (Se fiskeri)

27.7.13 blir Falch innkaldt til møte i Myken fiskeriforening. Formann er A. Eliassen.
4 saker var til behandling - bl.a. byggeplan for ishus m/innkomne anbud.

Det var trolig Hyttan fra Melfjordbotn, seinere Træna, som bygde isrenne og Ishuset???? Spør Lauritz xxxxxxxxxxxxxxxxxx
I veggene var det sagflis, som sørget for at isen holdt seg lant utover våren (HE). Sagflisa måtte skiftes hvert år for å redusere problemet med fukt, og på Myken ble dette gjerne gjort i romjula.

På Isdammen ble det saget isblokker under vinterfisket. Til dette arbeidet ble det brukt ei diger sag, og blokkene ble vippet, heppsæ, opp på isrenna med store jernklør.
Renna fungerte som transportbane ned til Ishuset. Både sag og isklør er bevart og skal inn i bygdesamlinga når lokale er tilgjengelig (BS).

I 1954 fikk fiskkjøperen, Lauritz Eliassen, en Wanderer lastebil. Denne ble bl.a. brukt til å kjøre isblokker fra Isrenna, som da var lagt om slik at isblokkene seilte rett ned på lasteplanet - og derfra kjørt til det nye isrommet på Den gamle fiskebrygga. Dette rommet ble kalt Ishuset, slik at navnet levde videre. Må sjekkesxxxxxxxxxxxxxxxx!

Ishuset ble trolig revet i 1955 (HE). Beg, av 60-tallet? ???????
Isrenna ble revet i 1964, for å gi plass til veiutvidelse, (BS/HMH).

Øst for Isdammen ligger Kongsvolltjønna, I denne tjønna ligger ovnen fra Gammelskola, som trolig ble lagt der i forbindelse med ombygging av Gammalskole til helsehus (ELN).

Samtidig ble Ishusforeningen nedlagt. ????????????????????????