GetTitle

 • Bilde0592
 • Den gamle fiskebrygga 01 195x
 • Den gamle fiskebrygga 01 1975
 • Den gamle fiskebrygga 02 2003
 • Kari Louise 02
 • Oversiktsbilde 1901 fra Jutøya 02 utsnitt 1901
 • Torolf Kveldulfson 189x
 • Wanderer
 • den gamle fiskebrygga 01 19xx
 • den gamle fiskebrygga 02 ca 1964
 • den gamle fiskebrygga 03 1910
 • den gamle fiskebrygga 04 1990
 • den gamle fiskebrygga 06 2003

FISKEBRYGGA (71/5/30) ?
har vært en institusjon på Myken siden 1886.

Den gamle fiskebrygga eller Gammalbrygga hadde mange eiere og brukere i de hundre årene den sto på Myken; 1886 - 1986. Nedenfor finner du en oversikt over dem - og hvilke perioder de drev bruket.

1886 - 1900: Handelshuset Krüger (funksjonstid: 14 år)
På midten av 1800-tallet hadde handelshuset Krüger i Bergen konkrete planer om å etablere fiskebruk på det lille, men fremadstormende fiskeværet Myken. Det ville i så fall bli det første faste fiskebruket på stedet. Krüger hadde kjøpt ei av de store sildebryggene på Lille Gårdsøy i Beisvær i Nordnesøy, som var blitt til overflødig etter at sildeeventyret i dette området tok slutt. Denne brygga ville han få revet og flyttet til han ville sette den opp sentralt i havna og innrede den til fiskebruk.

Krügers folk tok kontakt for å få kjøpe eller bygsle ei passende sjøtomt på Heimlandet, men støtte på problemer. Handelsmann Ole Sigvart Jæger, gjerne kalt "Gammal-Jæger", på Selsøyvik, hadde nemlig planer om å starte handel på Myken, og var redd konkurransen fra bergenserne. Han forsøkte derfor å hindre at Krüger fikk tomt, og utnyttet sikkert de kontaktene han hadde på Myken for å oppnå dette. Alt Krüger fikk tilbudt, var ei mindre attraktiv tomt på Jutøya.
Men da skar Johan Nilsen (d.e.), som var en framsynt mann, gjennom og tilbød Krüger
tomt for fiskebruket på sin grunn på Heimlandet, på samme sted som den nåværende fiskebrygga står. (Kilde: GD).

Jæger etablerte seg likevel på Myken. Ole Sigvart Jæger, sønn Kristian Jæger" (som overtok Selsøyvik handelssted, trolig i 1867). Hvem etablerte seg på Myken i 1869/70? ???
(se Jægerbrygga), og Gammalkrambua ?

De første årene bodde bestyrere med familie, hushjelp og evt. medhjelpere på bryggeloftet, der det var god plass (GD).

De som i årenes løp har vært ansatt av Krüger for å drive fiskebruket, er disse:

Periode Navn Funksjonstid
1886: W. Haaland 1 år
Haaland hadde med seg bestyrerinne og hjelpere ellers til handelen.
1887 - 1888: Mathias Salomonsen 2 år
Hadde med seg ei husbestyrerinne som het Elen Wenselina - og
arbeidsfolk.
1889 - 1893: Johan Martin Johnsen 5 år
Johnsen, som var trønder, hadde med seg familie; kone og to barn.
Mer om denne familien finner du under Utheim.
En Hans Helland har hvittert for kr 1000,00 for Johnsen, i
postprotokollen 22.2.1889.
1894: Lauritz Pedersen????? 1 år En med dette navnet har kvittert
for kr 84,09 fra Bergen, den eneste som har fått penger fra Bergen i
1894.
1895 - 1896: Gregorius Kvamme 2 år
1897 - 1898: Richard Krüger 2 år (kanskje en slektning fra Bergen?)
Richbassenkrüger?
1899: M. Dingen 1 år
1900: Ukjent 1 år

1901-1921: Johan Kristian Mathiesen (funksjonstid: 20 år)
I 1901 solgte Krüger fiskebrygga til Johan Kristian Mathiesen (1878 - 1923) fra Tjongsfjorden, som var den første lokale eieren. Kontrakten om grunnen ble undertegnet 18.1.1901 (JMM). I kontrakten er mellom anna omtalt 3 ekspedisjons- prammer. De nevnesfor øvrig også i skiftet ved opptellinga 1923.
Johan Mathiesen samarbeidet mye med Joh. Falch i Tjongsfjorden, trolig allerede fra starten i 1901, og dette samarbeidet ble etter hvert ganske omfattende (JMM).

I mai 1904 ble Jacob Jacobsen fra Tjong? ansatt av Johan Mathiesen. Jacob ble på stedet helt til han som pensjonist flyttet tilbake til Tjong, i en alder av xx år.

Johan hadde ei søster som het Helene Mathisdatter, til vanlig kalt Hellena. Hun giftet seg i 19xx med enkemann Ole Engen fra Rødøy, som hadde kjøpt gården Engen i Holandsfjorden i Meløy. Helene er oldemor til Kerstin Mathinsen fra Oslo, som er medeier i Martinestua på Myken, og har trolig besøkt sin bror mens han drev fiskebruket på Myken - og bodde på Uthein.

Johan Mathiesen anskaffet i 1911 - 12, sammen med Johan og Arnt Falch samt Hans Hartvigsen fra Tjongsfjorden. den første motorbåten i Myken. Det var Må "Snøgg", 32' lang og klinkbygd, med en 8 HK "Populær" motor ombord. "Snøgg" ble brukt som føringsbåt. (JMM/MSM). Mer om båten finner du under Må "Snøgg".

(om drifta, skal kompletteres)

1921-1923: Johan Kristian Mathiesen & Co. (funksjonstid: 2 år)
Da Johan i 1921 ble syk av tuberkulose, tæring, omgjorde han sitt personlige foretak til et kompaniskap; "Johan Mathiesen & Co.", med Petter Moe som kompanjong og Jakob Jakobsen (1883 - 1968) som medhjelper.
Johan greide ikke å bekjempe den alvorlige sykdommen, og døde i 1923, bare 45 år gammel.

1923-1928: Petter Andreas Moe og Ivar Mathiesen (funksjonstid: 5 år)
Etter Johans død overtok Petter Moe (1889 - 1966) og Johans bror Ivar (1872 - 1940), driften av fiskebruket. Det er usikkert om Ivar overtok bruket etter sin bror, eventuelt om de to driverne drev bruket på leiebasis.

1929-1953: Emil Oliver Eliassen (funksjonstid: 24 år)
I 1928 inngikk Emil Eliassen (1889 - 1960) avtale om kjøp av fiskebrygga med rorbuer og annet tilbehør, og overtok driften fra 1929. Han drev bedriften i eget navn, Emil O. Eliassen, i årene 1929 - 1953, da sønnen Lauritz overtok.

I den gamle brygga drev Martin Lauritzen fra Selvær butikk fra 1930-tallet, trolig til litt før 1953, da Lauritz Eliassen overtok (LOE).
Han hadde to søstre, Kristine og Jørgine, som var gift med hver sin bror på Myken, Anders og Emil Eliassen.

1953-1983: Lauritz Oliver Eliassen (Funksjonstid: 30 år)
Lauritz (f. 1929) hadde allerede lenge arbeidet i farens bedrift, og det var naturlig at han overtok som eier. Det skjedde i 1953. Lauritz registrerte nytt navn på virksomheten, Myken Fiskexport. (På fiskekassene ble navnet ved en feil trykt med to e-er; Myken Fiskeexport, LOE).
--- Mer om Lauritz' virksomhet kommer ---
Lauritz utvidet fiskebruket med tilbygg mellom den gamle fiskebygga og Langbua i 19??, skøyeskur i 19?? og salteri i 1977/78. Garasje i 19?? Hjeller? Seihesje? Truck? Ismaskin ca. 1965. Lastebiler; Wanderer 1954, Opel Blitz 1959.
SAS 05400, bekrefte og velge seterSAS 05400, bekrefte og velge seterSAS 05400, bekrefte og velge seterSAS 05400, bekrefte og velge seterSAS 05400, bekrefte og velge seterSAS 05400, bekrefte og velge seter
Utheimbassenget fra 1956
Kai?
Sløyeskur?
Vannpumpe drevet av en Marna 8 HK bensinmotor
Strøm (110 V) fra aggregat drevet av den samme Marnaen.

Strøm fra fastlandet
I 1965 fikk Myken strøm via sjøkabel, noe som på mange måter revolusjonerte livet på stedet. Lauritz anskaffet trolig samme høst en ismaskin av merket Scotman
Iskvern, drevet av strøm? Tidligere manuell kvern?

Fryseri/-lager?
Truck?

Egnerhus (mer senere) tillbygg mot Langbua = egnerhus?
Garasje i 19??, mellom Fiskebrygga og Dampskipskaia. Garasjen har huset to lastebiler; en Wanderer og en Opel Blitz. På bildet av garasjen er det Opelen du ser lasteplanet på. Den andre enden av bilen kan du få se hvis du søker på Kjøretøyer (BS).
Oljetank, i 1955. Fundamentet ble støpt i 1954 og selve tanken ble satt opp av Norske Shell i 1955. Tanken fulgte med ved salget av fiskebrygga i 1983 til Viggo Holmen og i 1991 til Brødr. Hoff AS (LOE).
Tilbygg mot Langbua, i 197?
Salteri i 1977/78, ved Dampskipskaia, se Lauritzbrygga.

1983-1990: Viggo Holmen (funksjonstid: 7 år)
Lauritz solgte i 1983 fiskebruket til Viggo Holmen fra Selvær.
- om Viggo og hans drift ----
- om Sigmund -
Den gamle trebrygga brant ned til grunnen i 1986.
Viggo Holmen bygde ei ny, moderne brygge av leca, stål og DU-midler, på den samme tomta. Han gikk imidlertid gikk konkurs i 1990, før brygga var helt ferdig. Resten
av historia om fiskebruket på Myken finner du under Fiskebrygga.

1990-19?: A/S Brødrene Hoff, Jektvik (funksjonstid: x år)
Br. Hoff driver fiskemottaket fra 1990 til 2004. Den 16.8.04 beslutter firmaet å legge ned fiskebruket i Jektvik samt mottakene på Nordnesøy og Myken.

Fra 2007: Modolv Sjøset Pelagic AS, Træna (funksjonstid: x år)

Om vannforsyning til Fiskebruket, se Utheimbassenget.