GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/bedrifter


Bedrifter (her må det begrenses! Butikker for seg!) sjekke firmaregister??
Det har i årenes løp vært en del bedrifter på Myken. Nedenfor finner du en oversikt, som også viser hvilke perioder bedriftene eksisterte.
Som du ser mangler en del årstall, og sikkert også noen bedrifter. Har du opplysninger eller kommentarer, klikk på "Send e-post" oppe til høyre og send dem til Bjørn!

Bedrift periode mer informasjon under...
Gammalkrambua, Jæger & Søn? 1869 - ? Gammalkrambua
Postverket 1872 - Posthistorie
Handelshuset Krüger, Bergen 1886 - 1901 Den gamle fiskebrygga
Johan Mathiesen 1901 - 1921 Den gamle fiskebrygga
Johan Eliassen, detaljforretning 1906 - 1974? Butikken hans Johan
Lise Nygård, kafé omkring 1915 Kafeen hennes Lise Nygård
Johan Mathiesen & Co. 1921 - 1928 Den gamle fiskebrygga
Petter Moe, Dampskipsekspedisjon 1910? - Rutebåter, eksp.
Myken Fiskeksport, Emil Eliassen 1928 - 1953 Den gamle fiskebrygga
Myken Fiskeksport, Lauritz Eliassen 1953 - 1983 Den gamle fiskebrygga
Produksjonslaget, fiskekjøp fra sist på 1940-tallet Storhurraen
Edgar Lunheim, detaljforretning 1948 - 1974 Butikken hans Johan
Emil Eliassen, Fiskeforretning, trandamperi 1925? Den gamle fiskebrygga
Emil og Hagar Eliassen, Myken Handel 1977 - 1985 Myken Handel
Myken Småbåtbyggeri, Bjørn Skauge 199? - Myken Småbåtbyggeri
Myken Elektronikk AS 1990 - 2004 Myken Elektronikk
Myken Fiskeprodukter, Viggo Holmen 1983 - 1990 Den gamle fiskebrygga, Fiskebrygga
Brødr. Hoff AS, Jektvik 1991 - 2004 Fiskebrygga
Karenstua kafe 1996 - Karenstua
Modolv Sjøset Pelagic AS, Træna 2004 - Fiskebrygga
Myken Skipsekspedisjon, Lauritz Eliassen Rutebåter, eksp.
Rederier/ partshavere:
Mykenfisk?
Mykenfjord?
Western?
Martin Lauritsen?