GetTitle

  • Gressetbåten 037
  • Jekta Brødrene
  • Kanoen 001
  • Myken Småbåtbyggeri 01 2003
  • Myken Småbåtbyggeri


Myken Småbåtbyggeri (71/31). Båtbyggeri/verksted, bygd i 1990/91 av Bjørn Skauge. Påbygd i 2002 med uthus/lager. Bedriften fikk etter søknad investeringsstøtte dea DU (Distriktenes Utbyggingsfond, kr 103 000?) og Rødøy kommune (kr 20 500).I 1991 ble det produsert to nye båter; ei såkalt lofotjolle eller "gammaldagsjolle" som ble solgt til daværende formann i Colin Archerklubben i Oslo, Alf Torbergsen, og en 9 fots pram som ble solgt til Arnøy i Troms.Etter noen båtreparasjoner ble det produsert to superlette kanoer av trespiler, forsterket med kevlarfiber og kledd med dakronduk. Den første var en 10 fots enmannskano på 7,4 kilo som ble solgt til Meløy, mend den andre i 2008 ennå ikke var fullført.Myken Småbåtbyggeri ble lagt ned sommeren 2007. (BS).Maskinene og en del handverktøy og utstyr ble høsten 2008 overtatt vederlagsfritt av Kristin Mellbye og samboeren Øystein Elgvasslien, begge båtbyggere. Alt ble sendt til Rauset på Messøya, der de har planer om å bygge båter.