GetTitle

  • MyEl logo med navn
  • MyEl logo
  • MyEl monteringsanvisning
  • Myken Elektronikk AS 01 19xx


Myken Elektronikk AS

ble startet i mars 1990 av innflytteren Bjørn Skauge. Aksjekapitalen fra starten var kr. 50 000, og aksjonærene var Mykenfolk og mykenvenner over hele landet.Virksomheten besto i å montere og lodde komponenter på kretskort for Telesafe AS

i Heggedal, senere Asker. De som arbeidet for bedriften var ikke fast ansatt, men arbeidet som oppdragstakere eller frilansere. De arbeidet hjemme, og arbeidet foregikk på akkord.Omsetningen begynte forsiktig med ca. kr 290.000 i 1990, og nådde en topp i 1992 med vel 1,2 millioner kroner. Overskuddet ble etter hvert så stort at bedriften i 19?? økte aksjekapitalen til kr 100 000 ved å skrive ut friaksjer for kr, 50 000. Myken Elektronikk gikk med overskudd i flere år, og delte ut 10 % utbytte utbytte til aksjonærene 4? ganger.Bjørn Skauge var styreformann ved starten og var det så lenge bedriften eksisterte.

Han fungerte også en tid som daglig leder. Andre som har vært daglig leder i

bedriften er Lars Halvar Nilssen, Eirin Risvik, Ole Martin Rystad og Ulf Skauge.På grunn av manglende oppdrag vedtok bedriftens styre høsten 2002 å foreslå nedlegging av bedriften, men på grunn av at to av aksjonærene ønsket å overta bedriften, og ingen av dem greide å skaffe seg den nødvendige aksjemajoriteten, ble endelig nedlegging først vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 17.6.2004.Myken Elektronikk var i en årrekke av stor betydning for Myken-samfunnet. Det ble solgt elektronikk fra Myken for i alt kr. 9 504 711,75, dvs nesten ti millioner kroner. Bedriften skapte sysselsetting og optimisme - så lenge det varte.

I årenes løp hadde ca. 52 personer arbeid i bedriften, ferievikarer medregnet.Myken Elektronikk gjorde seg bemerket ved å levere svært god kvalitet. Som eksempel kan nevnes at det over en periode på tre år ble produsert kretskort med til sammen

ca. 15 millioner loddepunkter, der det ble funnet feil på bare ett eneste loddepunkt. Det ble imidlertid konstatert at denne feilen like gjerne kunne skyldes feil i selve kretskortet som i loddingen.

Det tyske postverket, Deutsche Bundespost, som var kunde hos Telesafe og som

Myken Elektronikk leverte til, brukte uttrykket "Telesafe-kvalitet" om kretskortene som ble loddet av dyktige husmødre i det lille fiskeværet ytterst på Helgeland.

- Noe som ble lagt godt merke til hos Telesafe.Ved nedleggelsen hadde bedriften betalt alle forpliktelser utad, men aksjonærene tapte det de hadde skutt inn av aksjekapital, og noen av de tillitsvalgte tapte noe

lønn, møtegodtgjørelser mm. som de hadde til gode.Myken Elektronikk ble omtalt i en lang rekke publikasjoner, bl. a. Dagens Næringsliv, og fikk sitt eget Norge Rundt-program i 1992, med Lisbeth Hansen som programleder.Kilde: BS.