GetTitle

  • Kathrine Jakobsen

Katrine Jakobsen, også stavet Kathrine Jacobsen (1885 - 1948) ble født og vokste opp på Myken. Hun hadde flere forhold, noe som resulterte i mange barn med tre menn:

Med Mathias Bernhoff: Ester Henny Julianne Bernhoff Johansdatter (1904 - 1910).
Med Johan Mathiesen: Gunvor Maud Ingvarda Eliassen (1907 - 2004), g. Dombestein.
Hun giftet seg i 1910 med Olav Bernhoff Jakobsen (bror av Marie g. Eliassen) og fikk
tre barn med ham: Olav (1908 - 2000), Valborg (1911 - 19??), Bjarne (f. 1912 el. 13, døde etter kort tid) og Edith (1914 - 1999).
Olav døde i spanskesyken 30.9.1918.

Katrine var en periode i Vardø sist på 1920-tallet?, sammen med dattera Valborg. Trolig var Ingrid Eliassen, g. Skauge. der på samme tid. Da Kathrine kom heim fra Vardø, hadde hun med seg en eldre mann som het Jakobsen. Hun bodde da i Langstrandbrygga og Jakobsen fikk også bo der. (HJE/BS).

Notat: Petra Langstrand døde i feb 1924, Katrine flyttet ikke inn før det.

Mer under Langstrandbrygga.


Kronologi
1885: Født
1907: Fikk Gunvor, med Johan Mathiesen
1908: Fikk Olav, med Olav (se neste)
1910: Giftet seg med Olav Jakobsen
1911: Fikk Valborg
1912: Fikk Bjarne, som døde kort tid etter
1918: Mannen, Olav Jakobsen, døde

1924: Petra Langstrand døde, Langstrandbrygga overtatt av Johan Eliassen.

1933: Ingrid Eliassen giftet seg med Trygve Skauge.

Alt. søkeord: Kathrine Eliassen