GetTitle

  • Petter Mø og Kristine Mathisen 01 19xx

Petter Moe (1889 - 1965) fra Bodø kom til Myken i 1910 som assistent for fiskekjøperen, Johan Mathiesen. Året før hadde Johan giftet seg med hans søster, Marta Moe. Dermed var han blitt hans svoger, noe som selvsagt har vært sterkt medvirkende til at han kom til Myken.

Petter Moe ble snart en meget betrodd medarbeider som ble engasjert i mange forskjellige oppgaver; som dampskipsekspeditør, som bryggeformann(?) på fiskebruket og som altmuligmann.

Ekspedisjonen overtok han helt seinest i ???, noe du finner mer om under Rutebåter. Du finner også mer under Meteorologi.

Det er usikkert hvor på Myken Petter bodde fra begynnelsen, men fra han i desember 1916 giftet seg med Kristine Mathisen* fra Tjongsfjorden, vet vi at de bodde på Utheim. Huset var ca. 1910 påbygd med ca. 4 meter mot sørvest, og det var her Petter og Kristine bodde. De hadde inngang gjennom det som nå er Venterommet, kjøkken i det gamle postkontoret og stue i Sørstua. Soverom oppe?

Kristine var søster av Ane Mathisen*, som kom til Myken i 19?? og bodde sammen med Petter, Kristine og Jacob Jacobsen på Småhågan fra 19??

*Merk at Kristine og Ane ikke var i slekt med Johan Mathiesen, som også var fra Tjongsfjorden.

Da Petter Moe sluttet som ekspeditør i 1962, flyttet han?