GetTitle

  • Gunvor Eliassen og Martines Martinus Dombestein 01 19xx
  • Gunvor Eliassen og Martines Martinus Dombestein 01 ca 1966

Gunvor Ingvarda Maud Eliassen ble født 1.4.1907 på Myken. Mora, Katrine Eliassen (søster av Johan, Anders og Emil Eliassen m.fl.) ville ikke fortelle hvem faren var, og dette forble en hemmelighet til Gunvor var 73 år gammel.

Dattera Elly hadde da skrevet til Johans sønn Magnus Mathisen, som vokste opp hos Petter Moe på Myken, og spurt ham om det var noe i ryktet om at hans far, Johan Kristian Mathiesen, som døde i 1923, var faren.

I svarbrevet til Elly bekreftet Magnus at Johan var Gunvors far. Han sendte samtidig opplysninger om familien Mathisen, både her i landet og i USA. Brevet var preget av full åpenhet og full respekt for Gunvor. Det hadde vært Gunvors store sorg i livet at hun ikke hadde visst hvem som var faren hennes, og selv om vissheten kom seint, var den kjærkommen, og førte til stor lettelse og glede hos alle i Gunvors familie.

Gunvor giftet seg i 1928 med Martines (Martinus) Andreas Dombestein fra Davik i Nordfjord. Han kom i 1925 til Myken som lærer. Han syntes ikke noe særlig om plassen har hadde havnet på; seinere fortalte han at hvis han hadde hatt penger til billett ville han ha reist heim med første båt!

I stedet ble han på Myken i 40 år, og mottok i 1966 Kongens fortjenestemedalje for sitt virke på Myken.

Dombestein (som han ble kalt på Myken) bodde trolig først hos Anders og Kristine Elliassen.

Gunvor skriver i dagboka om Dombesteins ankomst til Myken:

"Der var ikke kai når lokalbåten kom, så vi hadde småbåt og rodde ombord. Jeg var ombord som poståpner, leverte post, og hentet. Den nye læreren ble med oss iland, for han skulde bo hos Katrine. Sån gik det til at vi ble kjent."

Dombestein og Gunvor forlovet seg i 1926 og giftet seg i 1928 i Bergen. I 1932 kjøpte de "Inderberg" etter Elias og Ellen Johansen, og huset ble fra da kalt "Dombesteinstua".

Gunvor og Martinus skulle komme til å bety mye for mykensamfunnet - på flere måter.

Fra 1937, da hun var 30 gammel, førte Gunvor dagbok. Her er innledningen i boka: "Noen spredte erindringer skal nedtegnes i denne bok, til påminnelse om de forskjellige anledninger og hendelser i årene som kommer".

Dagboka er mer ei historiebok enn ei privat dagbok, selv om den inneholder en del personlige ting.

Noe av det som er mest interessant, er det hun har skrevet om krigsutbruddet i 1940 og om opplevelsene da det ble fred i 1945. Dette finner du under Krigen 1940-45.

Til å begynne med underviste Dombestein i perioder også på Nordnesøy. Regelen var tre uker på Myken, to uker på Nordnesøy, deretter omvendt. Dombestein overtok en lærerstilling i Lefdahl/Bryggja i Nordfjord fra januar 1938. Det er uvisst hvor lenge han var der, men han kom tilbake til Myken før 1940. I januar 1947 reiste Dombestein igjen til Nordfjord og var lærer på Davik skule til skoleårets slutt i 1948 (1½ år) (GD).

Martines og Gunvor fikk to barn, se Inderberg.