GetTitle

  • Hans Johansen og Anne Kolbeinsdatter 01 19xx

Hans Johansen og Anne f.Kolbeinsdatter
Hans Johansen var sønn av Johan Arentsen ( ) og kona Katrine ( ) f. Israelsdatter i Træna, og vokste opp i Gammalstua, et av Mykens eldste hus.
Han xxxxxxxxxxxxxxxx


I følge nekrologen over Hans Johansen i Nordlandsposten 15.5.1939, sto Hans som leder for det i sin tid bekjendte Mykens Sangkor, helt fra sin ungdom og til alderdommen sa stopp" .
"Onkel Hans", som de fleste på Myken kalte ham, ble født i 1853 og døde i 1939. En
kan derfor regne med at korvirksomheten var i gang på 1870 - 80-tallet. Koret var egentlig et familiekor, siden alle som var med, var i familie.

OKH 27.6.2006: Til å begynne med kunne ikke Hans noter, men da han plutselig en dag "så lyset" og forsto prinsippene, lærte han seg noter på kort tid.
Hans skrev også sanger og holdt søndagsskole for ungene på Myken.

Hans var med i bedhuskommiteen i 1904 og satt i bedehusstyret i 1906.