GetTitle

  • Emil 70 år

Emil Oliver Eliassen sr. (28.11.1889 - 7.4.1960)
var sønn av Elias Johansen (1858 - 1921) og kona Ellen (Eln) f. Kolbeinsdatter (1856 - 1931) fra Vefsn.
Emil hadde mange søsken: Johan, Petra, Anders, Karl, Kathrine og Georg, alle med etternavn Eliassen og Eliasdatter.
Emil og søsknene vokste opp på Inderberg, som seinere har vært kalt Dombesteinstua og Berithuset.

I 1920-22 kjøpte han spisskøyta MS "Ingrid". Båten var bygd i 1920, og er registrert med Emil som eier i Tillegg 2 til MR20, utgitt i 1921. Båten er ikke med i MR26, noe som tyder på at drev fiske med den fram til han reiste til USA i 1924.

Emils brødre Karl og Georg emigrerte til USA; Karl reiste først, i april/mai 1905, og Georg reiste 21. mai 1908 (EEKK). Emil ville også prøve lykken i det nye landet, som han besøkte to ganger.
Første gang reiste han til 15.5.1910, 20 1/2 år gammel, og kom heim 28.8.1917 (EEKK).
Emil var to ganger i USA, der han bl.a. var mannskap på fiskebåten "Western". ???
Etter farens død i 1921 ble han i 1922 tilsatt i stillingen som poststyrer etter ham.

Andre gang han reiste over var i 1924. Han fikk da permisjon fra stillingen som poståpner 31.3.1924 - 1.1.1926, og Gunvor Dombestein vikarierte for ham i samme periode (PM).

I 1928/29 kjøpte han fiskebruket og Utheim.

Emils livsløp i hovedtrekk:
1889, 28.11 Født, på Myken?
1896, høsten Begynte på omgangsskole i "Perhågen", nesten 7 år gammel???
1903, våren Ble konfirmert på Gjerøy, Rødøy???
1910, 15. mai Reiste til USA, 20 1/2 år gammel (EEKK).
1917, 28.8 Kom tilbake til Myken
19?? Ansatt som handelsbetjent i Hasvik (LOE)
19?? Ansatt som ekspeditør på sportsbutikk i Levanger (LOE)
1920/21? Kjøpte spisskøyta "Ingrid", N-44-R (bygd 1920, står på Emil i MR21).
1922 Tilsatt som poståpner, med kontor på Inderberg.
1922/24? Solgte MS "Ingrid" (båten står i MR22).
1924, 31.3 Tok permisjon fra posten (31.3.1924 - 1.1.1926)
1924 apr? Reiste til USA igjen.
1925 des? Kom heim til Myken.
1926, 1.1 Tiltrådte som poståpner etter endt permisjon.
1926 des. Forlovet seg med Jørgine Lauritzen fra Selvær.
1926, 23.12 Giftet seg i Trondhjems domkirke, med Jørgine.
1928 Inngikk avtale om kjøp av fiskebrygga mm. på Myken.
1929, 1.1 Overtok driften på fiskebrygga og overtok samtidig Utheim.
1953 Overlot fiskebrygga til sønnen Lauritz.
1957 Medeier i Mkr "Western" ???
1960, 7.4 Avgikk ved døden, vel 60 år gammel.

Jørgine Henriette Lauritsdatter (1898 - 1979) kom fra Selvær. Hun og søstera Kristine giftet seg med hver sin bror på Myken, Emil og Anders.