GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/edgar-eliassen-lunheim-og-alfhild-f-hanssen


Edgar Ulrik Eliassen (1907 - 1980)
var eldste sønn av Johan og Marie Eliassen.
(kompletteres)
I 1930 overtok Edgar driften av farens butikk; noe som angivelig skyldtes at Johan var mye opptatt med fiskekjøp, men i 1933 overtok Edgar også fiskekjøpet.

I 1934 giftet han seg med Alvhild (Alfhild) Kristine Helene Hanssen, f. 1918 på Myken.
Samme år flyttet de inn på Storarken i Lunheim, hos Edgars foreldre, og etter flyttet de inn på Langstrandbrygga.

I 1937 kjøpte Edgar en butikk på Gibostad på Senja,, der han solgte dagligvarer? Det var imidlertid en annen butikk på stedet, og det var ikke plass til begge. Edgar bestemte seg tidlig for å avvikle, og flyttet ??????????????? Krigen????????

Ms "Ara", N-228-R, bygd 1931, kjøpt ca 1940? Utleid i 1943.

Der bodde de til 1940, da de flyttet til Kvanndal i Salten, der de før krigen hadde kjøpt et lite gårdsbruk. Der hadde de to kyr, ei geit, noen sauer og høns. Planen var at Edgar i tillegg til gårdsdrifta skulle ha inntekt gjennom salg av ved, men da han fikk problemer med ryggen, måtte han oppgi dette. Dessuten var det vanskelig å skaffe nok mat under krigen, så de flyttet tilbake til Myken i 1943. Alfhilds bror Hans hentet dem og flyttelasset med Mk "Mykenfjord".
På Kvanndal fikk de barn nummer to: Marta Johanne ble født i 1941.

På Myken bodde de på Jægerbrygga til krigen var slutt. Sommeren 1945 flyttet de til Mo i Rana, der Edgar hadde fått stilling som formann på jernvareavdelingen hos handelshuset L.A. Meyer.

Fra 18.12.1946 tok han etternavn etter heimgården, Lunheim. Edgar fortalte en gang at årsaken til navneskiftet var at det var hele tre personer på Myken som het E. Eliassen, og at det av den grunn til stadighet var problemer med bl.a. posten.

I 1948 kom de tilbake til Myken, der Edgar overtok Butikken hans Johan etter faren, fra 15.10.1948, under samme firmanavn: J. Eliassen, Detaljforretning.