GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/johan-ulrik-hedstroem


Johan Ulrik Hedström (1854 - 1928/29) ????????????????????
Svensken Hedström bodde på Myken fra ca. 1913/14 til han døde i 1928 eller 1929. Historien er nedskrevet etter samtale med IS; Ingrid (Ninni) Skauge, f. Eliassen (1909 - 1998).
Johan Ulrik Hedström (noen vil skrive navnet med ø; Hedstrøm) kom til Myken som vedhogger for Johan Eliassen, som var handelsmann på Myken. Det var en tidligere handelsbetjent i Myken, Edvard Kaalvik (Kolvik?)(f. 1892), som tok kontakt med Johan Eliassen fra Sulitjelma for å høre om Hedström kunne få arbeid og husrom hos ham.

Hedström var da trolig ca. 65 - 66 år og pensjonert stiger fra Sulitjelma gruber. Han ble født i 1845 i Talun i Sverige. I folketellinga for Røros i 1900 er han registrert som grubearbeider ved Kongens Grube, mens kona Elisabeth, f. 1838 i Talun, er registrert med "husgjerning". Det sies at han kom til Sulis etter å ha mistet både kone og to barn som følge av sykdom eller ulykke.

På Myken fikk Hedström arbeid som vedhogger, og avtale om å bo hos Johan og Marie Eliassen så lenge han levde. Han hadde en liten pensjon fra arbeidet som stiger. Han var en dyktig arbeidsmann, som alltid sørget for at det var rikelig véd oppstablet i vedskjulet, og bar hjem véd etter hvert som det trengtes. Av og til reiste han til Bodø, og hadde da alltid en ballong øl med seg heim. Han var snill og omtenksom, og forærte en gang et pent kjoletøy til Ninni, som da var lita jente.
Hedström var et fint menneske og meget beskjeden. Han kunne sitte i stua og varme seg ved ovnen, men gikk alltid ut, uoppfordret, når det kom besøk til vertskapet.

Han døde i 1928/29, 74 - 75 år gammel, mens Ninni gikk på Fredtun i Stavern. Marie var også bortreist, så det var Johan som så til svensken, som bodde på Glunt'låfte på Lunheim. Hedström trengte litt tilsyn fordi han hadde hjerteproblemer på sine siste dager. Johan fant ham død, sittende i senga tidlig en morgen.

Hedström lærte fra seg mye svensk til ungene i huset mens han levde. Trandamperen Petter Jensa, som bodde på Jægerbrygga, hadde et "klingsor", en slags spillemaskin med svenske sanger, og til den sang Hedström med sin vakre stemme. Han hadde vært med i sangkor mens han arbeidet i Sulis.

Nedenstående takk for maten-vers ble introdusert på Myken Fyr av fylkeskonservator Edvard O. Forselv, i forbindelse med Riksantikvarens besøk i juni 1994. Verset ble innøvd og avsunget ved avslutningsmiddagen. Da historien om svensken som bodde på Myken ble fortalt, ble man enig om å tilegne verset Hedströms minne.

Takk for maten-vers til Hedströms minne
Tack för all mat vi har fått,
ack vad den smakade gott.
Nu så har vi tömt vart enda fat,
vi har inte lämnad någon mat.
Tack för serveringen!
Tack för trackteringen!

20.3.05. BS