GetTitle

  • Sivert og Penny Eriksen 01 19xx

Sivert Eriksen (1885-1945) var sønn av Erik Tronsen fra Melhus, som slo seg ned på Myken ca 18??
Sivert giftet seg i 19?? med Penny Hansdatter fra Sjona (1886-1970).