GetTitle

  • Odin Olsen 01 1972
  • Odin Olsen 01 19xx

Historia om Odin

Odin Martin Bernt Olsen, til daglig kalt bare Odin, ble født på Myken den 19.10.1901 av foreldre Otelius Johan Meyer Martinus Edvardsen (1876 - 1909) og Josephine Alpea Johanna Nikolaisdatter (1871 - 1933). Odin hadde fire yngre søsken; Eldor Nikolai, Otelia Josefine Dortea og Konrad Kristian Gaarde. Alle søskena brukte etternavnet Olsen eller Olsdatter etter bestefaren, Edvard Martinus Olsen, selv om det offisielle etternavnet var Edvardsen.

Faren døde da Odin var ca. 8 år. Mora var ikke i stand til å brødfø alle barna, og Odin ble satt bort til Hanna og Adolf Hanssen, Myken. Han vokste derfor opp i "Adolfstua" sammen med en søskenflokk som etter hvert vokste til ni, så det var nok ofte "trangt om saligheta".

Da Odin vokste til, var det naturlig at han ble fisker, han som nesten alle de andre ungdommene på Myken. Adolf Hanssen kjøpte en nordlandsåttring på 26 fot med en
6 HK Gideon motor, en såkalt hylarkrok. Båten hadde merkenummer N-133-R og navnet "Tryg", men ble aldri kalt annet enn "Gideon". Med denne båten drev sønnen til Adolf, Hans, fiske i mange år sammen med Odin, særlig med flyndretrål og line. Da Hans like etter siste krig kjøpte kutteren MK "Langholmen", ble Odin med ham på denne båten og seinere på MK "Mykenværing". Det var i maskinen Odin likte seg best, og han fikk derfor tidlig ansvaret som maskinist om bord.

Odin bodde etter hvert hos Hans og kona Maia, men beholdt "Josefinestua" som var barndomsheimen hans, og som etter hvert ble kalt "Odinstua". I nabobua hadde
han et et lite verksted hvor han bl.a. reparerte sko for folk.

Odin døde den 21.12.1974, 73 år gammel. Odinstua ble revet ca. 1986 for å gi plass til velforeningens butikklokale. Seinere ble det laget en treplatting mellom huset og veien, med plass til noen utemøbler og sandkasse til ungene. Denne plassen fikk navnet "Odinplassen", og da huset i april 2000 ble tatt i bruk som overnattingssted, var det naturlig at også det fikk navnet Odinplassen.

Odin levde livet aleine. Han var en morsom, snodig og ganske spesiell person som en godt kan si var Mykens siste original. Men han var godt likt av alle. Odin var snill,
hjelpsom og pålitelig, og varslet alltid når noe ikke var som det skulle.
Odin hadde tanke for det meste - og hjerte for alle!

5.7.2006 BS