GetTitle

  • Johan og Martha Mathiesen 01 19xx
  • Johan og Martha Mathiesen 01 19yy

Johan Christian Mathiesen (1878-1923) var fra Tjongsfjorden. Han kjøpte i 1901 Fiskebruket og Utheim hos Krüger i Bergen. Ca. 1910 giftet han seg med Martha Moe (1890-1964) fra Bodø. Hun var søster til Petter Moe, som bestyrte den værstasjonen på Myken fra 1919.

Om Johans rolle på fiskebruket, se Den gamle fiskebrygga.

Johan og Martha hadde fire barn: Else (1910?-19 ), Magnus Johan (19 -19 ), Arne Kristian (19 -) og Ole Martin (19 -), som alle skriver Mathisen??? Johan var også far til Gunvor Eliassen (1907-) g. Dombestein (BS).

Etter Johans død tok Martha i 1925 tre av barna med og reiste til Canada, sammen med soknepresten i Rødøy, se Utheim.

Alt. søkeord: Marta Moe Mo, Mathisen