GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/skolebassenget


Skolebassenget
er dessverre ikke et svømmebasseng men derimot et oppsamlings- basseng for vann til skolen, bygd i 1973 i forbindelse med bygging av skole og lærerbolig.

Årstallet "1973" og bokstavene "HG" (Hans Grimsland, Nordnesøy) er skrevet på toppen av betongen. Gunnar Johnsen fra Sørfjorden var også med på dette arbeidet (LOE).

Under Vesterheim finner du en beretning om ei nestenulykke i forbindelse med dette arbeidet.

Bassenget ble tømt og stengt i 1993, etter at Myken vannverk var tatt i bruk (BS).