GetTitle

  • Eliasbrygga 02 2005
  • Pumpehus vannverket 01 2003
  • Vannverket 01 2003
  • Vannverket 010
  • Vannverket 013
  • Vannverket 014
  • Vannverket 02 2003

Bakgrunnen
(kompletteres)

Myken Vannverk
Vannverket består av en driftsbygning som er sammenbygd med en fløy som rommer et vannreservoar på 200 kbm. Vannverket ble prosjektert av rådgivende ingeniør Øystein Sjøholt, Bodø, og ble bygd for Rødøy kommune i 1991 - 93 av AS Anlegg. Avsaltingsanlegget ble levert av ECS Fluidtech, Moss, og produserer inntil 43 kbm drikkevann pr. døgn, av sjøvann. Dette svarer til nesten 1800 liter pr. time.
Totalprisen var omkring 5 millioner kroner, hvorav Staten v/Nordland fylkeskommune sto for halvparten mens Rødøy kommune betalte resten.

Vannverket ble innviet 3.5.1993, noe som ble markert med en middag på skola, med ordfører og andre representanter for kommunen og fylkeskommunen, politikerne, AS Anlegg, og selvsagt fra Mykenfolket. Det var hele 52 til bords, og kokk Fritjof Strøm fra Gjerøy sørget for det kulinariske.

Hvordan lages drikkevann av sjøvann?
Prinsippet som brukes for fjerning av salt fra sjøvannet kalles omvendt osmose. Enkelt forklart består det i at sjøvannet med høyt trykk presses mot et halvgjennomtrengelig membran av plast. Åpningene er så små at ferskvannsmolekyler slipper gjennom, mens de større saltmolekylene holdes tilbake.
Likevel slipper litt salt gjennom. Drikkevannet har derfor en viss saltholdighet, men dette ligger under kravet fra verdens helseorganisasjon, WHO.

Av 100 liter sjøvann renses ca 85 liter; resten pumpes ut i sjøen igjen. Dette fordi
det ikke lønner seg å utvinne ferskvann av resten; en får mer ferskvann ut av kraftforbruket ved å pumpe inn mer friskt sjøvann.

Sjøvannet tas inn med slange fra ca. 20 meters dyp, mellom Våndholmen og Sjurøya. Enden av slangen er markert med ei bøye. Slangen ender opp i pumpehuset i Melkvika (se bilde), der inntakspumpa står.
Grovfilter? Patronfilter med åpninger på 25 my.
Fra pumpehuset pumpes vannet opp til vannverksbygningen.
Ei høytrykkspumpe på 15,5 KW presser vannet inn i sylinderen der membranet ligger som en stor rull, med et trykk på ca. 50 bar. Når vannet kommer ut, er trykket så lavt at det bare så vidt renner inn i bassenget.

Legger en til strømforbruket på fødevannspumper (4 - 500 W), hydroforanlegget
(1 KW) som pumper vannet ut til abonnentene) samt lys, bruker vannverket i alt ca
18 KW.

Mineralisering?

Fra bassenget pumper et hydroforanlegg vannet ut på ledningsnettet, med et trykk på ca. 6 bar.

Hva koster det?
Denne måten å produsere ferskvann på er kostbar. Anlegget produserer 1,8 kbm vann
på en time, noe som gir et strømforbruk på vel 11 KWH pr kbm. Det ga i 2005 en pris på ca. kr. xx pr. 1000 liter.
I tillegg kommer øvrige kostnader for anlegget, vedlikehold mm, ?????????++, mens vann levert av et tradisjonelt vannverk tilsvarense ligger på ca kr. ?? pr. 1000 liter. Mykenfolket betaler likevel den vanlige kommunale satsen for vann. Et unntak er likevel Fiskemottaket, som betaler kr. ?? pr kbm.

Kilder i 2005: Robert Storheil, teknisk etat, US og BS.

Vedlikehold? Membranskifte? Hva koster et membran?