GetTitle

  • Utheimbrønnen 01 2003
  • Utheimbrønnen 02 2003
  • Utheimbrønnen 03 2003
  • Utheimbrønnen 04 2003
  • Utheimbrønnen 05 2003

Brønn tilh Utheim. Trolig bygd av den første eieren av Utheim, C. M. Johansen, samtidig med Utheim i 1889. Var i bruk til Utheimbassenget ble bygd i 1956 (LOE).