GetTitle

  • Utheimbassenget 01 2003
  • Utheimbassenget 01 ca 1960
  • Vestermoløn 01 2003

Utheimbassenget ble bygd ca. 1956 av Myken Fiskeexport v/Lauritz Eliassen, for å skaffe ferskvann til Fiskebruket og Utheim. Det ble gitt et statstilskudd på kr. 10 000 til bygging av bassenget, som rommer ca. 200-230 kbm.

Utheimbassenget var i bruk både av Utheim og Fiskebrygga til det nye vannverket ble tatt i bruk i 1992 (BS). Se Fiskebrygga.