GetTitle

  • 006 nytt
  • Bilder 003 2005
  • IMG 0970
  • Myken skole 01 2006
  • Myken skole 4aug05
  • aaa 001
  • aaa 004

Myken skole (71/18)
ligger på eiendommen 71/18 "Skoletunet". Skola ble bygd for Rødøy kommune i 1972/73 av byggmester Sverre Aga fra Tjongsfjorden. Hans Grimsland skjøt ut tomta i 1972 (LOE). Skola ble tatt i bruk den 31.8.1973 (MH). Det første skoleåret hadde skola 17 elever (BS).

Oversikt over lærere og elever finner du under Lærere og elever fra 1973.
Se også Skolehistorie og Gammalskola.

Skolefjøsen ble bygd i skoleåret 1977/78 som et valgfagsprosjekt, spesielt fordi noen av elevene på ungdomstrinnet hadde valgt snakkerfar. Hensikten var også at elevene skulle holde kaniner og lære om dyrehold.
Ca. 1993 ble fjøsen ble flyttet nærmere skola (BS). Arbeidet ble utført av Hans Roger Pedersen (GB).

Vannforsyning
Om vannforsyning til skola og lærerboligen; se Skolebassenget.

Lærerboligen (71/18), ble bygd for Rødøy kommune og sto ferdig i 1973 (MH).
Boligen har en stor leilighet i 2. etg. og en hybelleilighet i 1. etg.

Hus der det har vært holdt skole før i tida
Før Gammelskola sto ferdig i 1919 var det omgangsskole på Myken fra 1885, og det ble holdt skole i mange forskjellige hus. Mens nyskola ble bygd og gammalskola skulle ombygges til helsehus, måtte det holdes skole på Forsamlingshuset. I årenes løp har det vært skole i disse husene: Solbakken, Andersstua, Bakeriet, Odinstua og Forsamlingshuset.

Lærere og elever
Hvis du vil vite hvem som har vært lærere og elever på Myken? Da kan du søke på Lærere og elever.

Komposteringskasse
Bjørn Helgaas, som var lærer i skoleåret 1995/96, bygde en komposteringskasse på skoleplassen. Hensikten var at elevene skulle lære om kompostering.


Alt. søkeord: skolen skola nyskolen nyskola skolefjøset skolefjøsen