GetTitle

  • Lærere og elever 1841 - 1884 01 1841

SKOLE I HØIVÅG PÅ RØDØYA

1841/42: ?-delt skole
Kun en skoletur, tidsrom ukjent
Lærer: Ukjent
Eneste elev fra Myken:
Ane Marie Andersdatter 13 år

1842 - 44: Ingen elever fra Myken.

1845/46: ?-delt skole
Kun en skoletur, tidsrom ukjent
Lærer: Ukjent
Eneste elev fra Myken:
Ane Marie Andersdatter 17 år

1846/47: Ingen elever fra Myken.
Oluf Gudbandsen, som fra 1847 bor på Myken, gikk på skolen dette året,
men bosted er oppgitt til Flatøy.

1847/48: ?-delt skole
Sannsynligvis to skoleturer, 18 + 36 dager
Lærer: Ukjent
Eneste elev fra Myken:
Oluf Guldbrandsen alder ukjent.
Den samme Oluf gikk på skolen i 1846, men Flatøy var da oppgitt som
bosted.

1848/49: ?-delt skole
1. skoletur, 14. aug - 2.sep
Lærer: Ukjent
Elever:
Oluf Guldbrandsen alder ukjent
Serine Guldbrandsdatter (søster) alder ukjent
2. skoletur, 25. sep - 14. okt
?-delt skole
Lærer: Ukjent
Elever:
Oluf Guldbrandsen alder ukjent
Serine Guldbrandsdatter alder ukjent
3. skoletur, 6. nov - 2. des
Elevene fra Myken kunne ikke møte pga. et voldsomt uvær.

1849/50: Skolehistoria ikke kjent.

1850/51: Ingen elever fra Myken. Lars Guldbrandsen fra Valvær deltok.

1851/52: Ingen opplysninger om skolegang.

1852/53: ?-delt skole
To skoleturer, tidsrom ukjent
Lærer: Ukjent
Elever:
Augustinus Mathisen 16 år
Ane Hansdatter 12 år

1853/54: ?-delt skole
1. skoletur, tidsrom ukjent
Lærer: Ukjent
Elever:
Augustinus Mathisen 18 år
2. skoletur, tidsrom ukjent
Lærer: Ukjent
Elever:
Ane Hansdatter 13 år 2. rode, 18 dager
Peder Tomassen 10 år 2. rode, 18 dager
Fredrik Sivertsen 9 år 2. rode, 18 dager
Lavine Tomasdatter 8 år 2. rode, 18 dager
Jørgen Arentsen, Valvær 11 år 3. rode
3. skoletur, 5. - 24. sep
Lærer: Ukjent
Elever:
Augustinus Mathisen f. 1.10.1835
Peder Tomassen f. 31.1.1842 2. rode
Lavine Tomasdatter f. 9.1.1844
Fredrik Sivertsen f. 19.4.1844
Caroline Arntsen, Valvær f. 29.1.1844
Jørgen Eliassen, Valvær f. 30.4.1842
Hans Arntsen, Valvær f. 21.8.1846
4. skoletur, 24. okt - 19. nov
Lærer: Ukjent
Elever:
Caroline Arentsen, Valvær f. 29.1.1844
Jørgen Eliassen, Valvær f. 30.4.1842

1854/55: ?-delt skole
1. skoletur, 3. - 22. jul
Lærer: Ukjent
Elever:
Augustinus Mathisen må undersøkes!!!!!!!!!!!
Peder Tomassen
Lavine Tomasdatter
Fredrik Sivertsen
2. skoletur, 11. - 30. sep
Lærer: Ukjent
Elever:
Caroline Arentsen, Valvær f. 29.1.1844
Hans Arentsen, Valvær f. 21.8.1846
3. skoletur, 2. - 21. okt
Lærer: Ukjent
Elever:
Augustinus Mathisen
Peder Tomassen
Lavine Tomasdatter
Fredrik Sivertsen
Bertran Johan Sivertsen f. 3.4.1846

1855/56: ?-delt skole
1. skoletur, 30. apr -19. mai
Lærer: Ukjent
Elever:
Caroline Arntsen (Valvær?) 11 år, bodde i Rønvika
Hans Arntsen, Valvær 8 år
Augustinus Mathisen 20 år
2. skoletur, 2.- 21. jul
Lærer: Ukjent
Elever:
Peder Tomassen 11 år
Lavine Tomasdatter 11 år
Fredrik Sivertsen 11 år
Bertran Sivertsen 9 år
3. skoletur, 10. - 20. okt
Lærer: Ukjent
Elever:
Peder Tomassen
Lavine Tomassen
Bertran Sivertsen
Gurine Gabrielsen 8 år
Petter Tomassen 8 år

1856/57: ?-delt skole
1. skoletur, 4. feb - 11. mar
Lærer: Ukjent
Elevene kunne ikke komme til skolen "på grunn av veiens lengde".
Disse skulle ha møtt:
Peder Tomassen 14 år
Lavine Tomassen 12 år
Petter Tomassen 9 år døde, uvisst hvorfor.
Bertran Sivertsen 10 år
Fredrik Sivertsen 12 år
Gurine Gabrielsen 9 år

1857/58: ?-delt skole
1. skoletur, 11. feb -17. mar
Lærer: Ukjent
Elever:
Peder Tomassen 15 år
Lavine Tomassen 13 år
Bertran Sivertsen 11 år
Fredrik Sivertsen 13 år
Gurine Gabrielsen 10 år
Mortine Tomasdatter 8 år
2. skoletur, 22. jun - 11. jul
Lærer: Ukjent
Elever:
Peder Tomassen 12 dager
Lavine Tomassen 12 dager
Gurine Gabrielsen 12 dager
Fredrik Sivertsen deltok ikke
Bertran Sivertsen deltok ikke
Mortine Tomasdatter deltok ikke
3. skoletur, 14. sep - 1. okt
Lærer: Ukjent
Elever:
Gurine Gabrielsen 4 dager
Mortine Tomasdatter 16 dager
Peder Tomassen deltok ikke
Lavine Tomassen deltok ikke
Fredrik Sivertsen deltok ikke
Bertran Sivertsen deltok ikke

1858/59: ?-delt skole, holdt på Storselsøy
1. skoletur, 8. feb - 16. mar
Lærer: Ukjent
Elever:
Peder Tomassen 16 år
Lavine Tomassen 14 år
Mortine Tomassen 9 år
Fredrik Sivertsen 14 år
Bertran Sivertsen 12 år
Gurine Gabrielsen 11 år
2. skoletur, 28. jun - 17. jul
Lærer: Ukjent
Eneste elev fra Myken:
Mortine Tomassen 9 år
3. skoletur, 27. sep - 12. okt
Lærer: Ukjent
Elever:
Peder Tomassen
Lavine Tomassen
Mortine Tomassen
Fredrik Sivertsen
Bertran Sivertsen
Gurine Gabrielsen
Dorthea Johansdatter f. 5.2.1850

Her slutter protokollen, som er datert 1. januar 1859 og er forevist lensmann Motzfelt.

1859 - 1884: Skolehistoria ukjent.