GetTitle

  • Handarbeidslærere 01 ca 1962
  • Handarbeidslærere 02 1969 70
  • HansDanelbua 01 1975

Handarbeidslærere
Dette var lærere som spesialiserte seg på handarbeid og sløyd, og som gjorde unna årspensumet gjennom 2 - 3 ukers intensiv undervisning. De reiste fra skole til skole med rutebåten; i bagasjen hadde de alt de trengte i undervisninga.

På Myken så skoleungene fram til handarbeidsøktene med stor forventning. De var en kjærkommen avveksling til de vanlige skoledagene, og velsignet fri for lekselesing.

Her er en oversikt over noen av handarbeidslærerne:

1958 - 59? Ågoth Skeie (f. 1932), fra Norheimsund, giftet seg i 1960 med Paul
Dombestein, Myken (1929 - 19??). Paul arbeidet som postfunksjonær på
lokalbåtene.
Da han fikk jobb i land i Bodø, flyttet de dit, og noe seinere til Fauske.
I 1965-66 fikk Paul jobb på Jevnaker og de slo seg ned der. I 2005 bor
Ågoth fortsatt på Jevnaker.
Kilde: Elly Helgaas, f. Dombestein, i 2005

1961 - 62: Liv Storhaug fra Verdal. Hun hadde undervisning i tre uker i hvert av de
to årene hun var her. Det første året bodde hun hos Maia og Hans Hansen,
det andre hos Haldis og Einar Eliassen.
To av elevene, Annveig Hansen (f. 1947) og Marie Eliassen (f. 1949) ble
invitert på besøk til Liv Storhaug i Verdal sommeren 1962. Liv er
søskenbarn av Andreas Lunnan, og de fikk komme på besøk til ham.
Annveig fortalte at de ved den anledningen fikk de se sitt aller
første TV-program, som hun husker het "Nærbilde av Sophia Loren".
Marie fortalte at hun og Annveig hadde beregnet pengene på reisa så nøye
at da de kom heim hadde de 12 og 13 øre igjen.
Kilder: AE, AHH, MEK og Liv Storhaug i 2005.

1963+- Ragnhild Kolvik, fra Jektvik, datter av ligningssjef Kolvik, seinere
giftTelnes. Hun fungerte som handareidslærer i Rødøy fra 1962 til 1964.
På Myken hadde hun et kurs på 3 uker, sannsynligvis i 1963, og bodde da
hos Haldis og Einar Eliassen.
Kilder: HJE og Ragnhild Kolvik, i 2005.

1968 - ??: Harald Haraldsen fra Sandefjord, f. 19?? Når han var lærer, bodde han
i en heimelaga campingvogn som han tok med på rutebåten. Han hadde også
med seg høvelbenker og mengder av verktøy og materialer.
Haraldsen hadde svært godt lag med unger og dette tilbudet var veldig
populært. Blant ungene gikk han bare under navnetHåhå.
Kilde: LOE, 2005.

1969 - 72: Aud Johansen fra Tjongsfjorden, f. Johnsen i 1942.
Aud Johansen fungerte i Rødøy i 5 år fra 1967. Hun giftet seg med
lærer Johannes Johansen, fra Øyen på Gjerøy og bodde i 7 år på Gjerøy
før de flyttet til Auds heimplass i Breivika i Tjongsfjorden.
Hun ble enke i 19??.
På Myken bodde hun det første året hos Nancy Hanssen, det andre året
hos Maia Hansen og det siste hos Pauline Nygård.
Fra tida på Myken kunne Aud huske fornavnet på alle elevene. Se bildet.
Navnene finner du nederst i teksten.

Skoleelvene hadde handarbeid i 4. - 7. klasse, og Auds "pensum" var
fordelt slik:
- 4. klasse: Nålebrev, handarbeidspose og brodert løper.
- 5. klasse: Nattkjole og votter.
- 6. klasse: Forkle og lester.
- 7. klasse: Bluse.

Hvis det ble tid til overs, hadde hun en del andre oppgaver i bakhånda:
Skai-belte, kopperstikk, skåler av bast og peddik, puter med broderi,
"uroer" av metallpapir og korsstingsbroderi.
Kilde: Aud Johansen i 2005.

19?? - ??: Sonja Bertelsen, var dansk og reiste samme med Harald Haraldsen.
siste halvdel av 70-tallet (RR) 73/74 (JTL)

19?? - ??: Sonja, fra Trøndelag

19?? - ??: Sol….???, Stavanger?, bodde hos Gro Bygdevoll/Helge Eriksen.

Bildet fra 1962:
Fra v. Marie Eliassen, Annveig Hansen, Britt Arntsen, handarbeidslærer Liv Storhaug fra Verdal, Audhild Eriksen og Nancy Hanssen.

Tilbake til Skolehistorie
Alt. søkeord: Håndarbeidslærere