GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/laerere-og-elever-1919-1972


GAMMALSKOLA TAS I BRUK

I 1919 fikk skola endelig eget hus å være i: Gammalskola ble tatt i bruk.
Gammalskola var i bruk som skole i 55 skole???år, til Nyskola sto ferdig i 1973.
Mer om skolebygningene finner du under Gammalskola og Myken skole.

1919/20: Udelt skole (1. - 7. klasse)
Lærer: Ukjent.
Elever:
Gunvor Eliassen 12 år, f. 1.4.1907
Dagmar Tomassen 12 år, f. 15.8 1907
Henry Bernhoff 12 år, f. 1.10.1907
Edgar Eliassen 12 år, f. 29.10.1907
Ingrid Eliassen 10 år, f. 20.8.1909
Einar Eliassen 7 år, f. 11.8.1912

1920/21: Udelt skole (1. - 7. klasse)
Lærer: Ukjent
Elever:
Gunvor Eliassen 13 år
Dagmar Tomassen 13 år
Henry Bernhoff 13 år
Edgar Eliassen 13 år
Ingrid Eliassen 11år
Einar Eliassen 8 år
Eilif Eliassen 7 år, f. 5.6.1913

1921/22: Udelt skole (1. - 7. klasse)
Lærer: Hanna Dybvik fra Rødøya
Elever:
Gunvor Eliassen 14 år, ble konfirmert våren 1922
Dagmar Tomassen 14 år, ble konfirmert våren 1922, døde i 1924
Edgar Eliassen 14 år, ble konfirmert våren 1922
Henry Bernhoff 14 år, ble konfirmert våren 1922
Ingrid Eliassen 12 år
Einar Eliassen 9 år
Eilif Eliassen 8 år
Arne Kristian Mathiesen 7 år, f. 24.4.14
Oskar Eliassen 7 år, f. 25.6.1914
Kaare Eliassen 6½ år, f. 27.12.1914

1922/23: Udelt skole (1. - 7. klasse). Se klassebilde
Lærer: Ludvik Hoff fra Jektvik.
Elever:
Astrid Bernhoff
Ingrid Eliassen 13 år, konfirmert våren 1923?
Einar Eliassen 10 år
Eilif Eliassen 9 år
Arne Kristian Mathiesen 8 år
Oskar Eliassen 8 år
Kaare Eliassen 7½ år

Klassebildet:
1. rekke fra v: Einar Eliassen, Marie (Maia) Eliassen (som ikke hadde begynt på skola ennå), Anna (Tulla) Hansen, Karen Langstrand, Pauline Nicolaisen og Kaare Eliassen.
2. rekke: Bjarne Arntsen, Hans Hansen, Magnus og Arne Mathisen, Edith Jacobsen, Julianna (Julla) Nicolaisen, Herborg Hansen og Alf Nygård.
3. rekke: Else Mathisen, Valborg Jakobsen, Astrid Bernhoff, Konrad Hanssen, lærer Ludvik Hoff, Hildur Bernhoff, Olav Jakobsen, Haldis Hanssen, Ingrid Eliassen, Inga Katrine Bernhoff, Konrad "Langgaard" Olsen.

1923/24: Udelt skole (1. - 7. klasse)
Lærer: Grimstad fra ? (GD)
Elever:
Einar Eliassen 11 år
Eilif Eliassen 10 år
Oskar Eliassen 9 år
Arne Kristian Mathiesen 9 år
Kaare Eliassen 8½ år
Aslaug Eliassen 7 år, f. 10.4.1916
Marie (Maia) Eliassen 7 år, f. 2.5.1916

1924/25: Udelt skole (1. - 7. klasse).
Lærer: Ukjent
Elever:
Konrad Hanssen? f. 1909, konfirmert på Gjerøy i 1925 iflg.
Rødøykalenderen -91, må da ha vært 15,5 år. Feil? ???
Einar Eliassen 12 år
Eilif Eliassen 11 år
Kaare Eliassen 9½ år
Oskar Eliassen 10 år
Arne Kristian Mathiesen 10 år, flyttet i 1925 med mora og broren Ole
Kaare Eliassen 9½ år
Aslaug Eliassen 8 år Martin f. 12.9.19, til Kanada.
Marie (Maia) Eliassen 8 år
Anna Eliassen 7 år f. 9.6.1917
Magnus Nicolaisen 7 år f. 10.6.1917

1925/26: Todelt skole; "småskola" (1. - 3. klasse) og "storskola" (4. - 7, seinere
8. klasse). Storskola "skolte" i 2 uker mens Småskola hadde fri, deretter
skolte Småskola i 2 uker mens Storskola hadde fri.
Lærer: Martinus Andreas Dombestein fra Nordfjord (1902 - 1969).
Han fikk sannelig noe å bryne seg på fra første skoleår, med hele fem
førsteklassinger!
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Einar Eliassen 13 år
Eilif Eliassen 12 år
Oskar Eliassen 11 år
Kaare Eliassen 10½ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Aslaug Eliassen 9 år
Marie (Maia) Eliassen 9 år
Anna Eliassen 8 år
Magnus Nicolaisen 8 år
Haldis Arntsen 7 år, f. 12.5.1918
Alvhild Hanssen 7 år, f. 19.5.1918
Johan Arnt Nilsen 7 år, f. 29.5.1918
Petter Edvardsen 7 år, f. 2.7.1918
Olga Hanssen 7 år, f. 26.9.1917

1926/27: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Einar Eliassen 14 år, konf?
Eilif Eliassen 13 år, konf?
Oskar Eliassen 12 år
Kaare Eliassen 11½ år
Aslaug Eliassen 10 år
Marie (Maia) Eliassen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Anna Eliassen 9 år
Magnus Nicolaisen 9 år f. 10,6,17
Haldis Arntsen 8 år
Alvhild Hanssen 8 år
Johan Arnt Nilsen 8 år
Petter Edvardsen 8 år
Olga Hanssen 8 år
Anna Eliassen 7 år, f. 9.6.1919

1927/28: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse):
Oskar Eliassen 13 år, konf?
Kaare Eliassen 12½ år
Aslaug Eliassen 11 år
Marie (Maia) Eliassen 11 år
Anna Eliassen 10 år
Magnus Nicolaisen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Haldis Arntsen 9 år
Avhild Hanssen 9 år
Johan Arnt Nilsen 9 år
Petter Edvardsen 9 år
Olga Hanssen 9 år
Anna Eliassen 8 år
Halfdan Johan Eriksen 7 år ??????? )f. 11.12.1920)

1928/29: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Kaare Eliassen 13½ år, konf?
Aslaug Eliassen 12 år
Marie (Maia) Eliassen 12 år
Anna Eliassen 11 år
Magnus Nicolaisen 11 år
Haldis Arntsen 10 år
Olga Hanssen 10 år
Alvhild Hanssen 10 år
Johan Arnt Nilsen 10 år
Petter Edvardsen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Anna Eliassen 9 år
Harald Risvik 6 3/4 år, f. 4.11.1921

1929/30: Udelt skole (samlingsklasse i ett år) (NH)
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Aslaug Eliassen 13 år
Marie (Maia) Eliassen 13 år
Anna Eliassen 12 år
Magnus Nicolaisen 12 år
Haldis Arntsen 11 år
Olga Hanssen 11 år
Alvhild Hanssen 11 år
Johan Arnt Nilsen 11 år
Petter Edvardsen 11 år
Anna Eliassen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Harald Risvik 7 3/4 år
Nanna Nicolaisen 7 år, f. 27.8.1922
Harald Hanssen 7 år, f. 20.7.1922
Sigvald Eriksen 7 år, f. 13.8.1922
Elias Nilsen 7 år, f. 25.3.1922

1930/31: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Aslaug Eliassen 14 år. konf?
Marie (Maia) Eliassen 14 år, konfirmert på Gjerøy i 1931?
Anna Eliassen 13 år
Magnus Nicolaisen 13 år
Haldis Arntsen 12 år
Olga Hanssen 12 år
Alvhild Hanssen 12 år
Johan Arnt Nilsen 12 år
Petter Edvardsen 12 år
Anna Eliassen 11 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Harald Risvik 8 3/4 år
Nanna Nicolaisen 8 år
Harald Hanssen 8 år
Sigvald Eriksen 8 år
Elias Nilsen 8 år

1931/32: Todelt skole (1. - ? klasse)
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Anna Eliassen 14 år, konfirmert 1932? på?
Magnus Nicolaisen 14 år, konfirmert i 1932? på?
Haldis Arntsen 13 år
Olga Hanssen 13 år
Alvhild Hanssen 13 år
Johan Arnt Nilsen 13 år
Petter Edvardsen 13 år
Anna Eliassen 12 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Harald Risvik 9 3/4 år
Nanna Nicolaisen 9 år
Harald Hanssen 9 år
Sigvald Eriksen 9 år
Elias Nilsen 9 år

1932/33: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Haldis Arntsen 14 år, konfirmert våren 1933, på ???
Olga Hanssen 14 år
Alvhild Hanssen 14 år
Johan Arnt Nilsen 14 år
Petter Edvardsen 14 år
Anna Eliassen 13 år, konfirmert våren 1933??? på ???
Harald Risvik 10 3/4 år
Nanna Nicolaisen 10 år
Harald Hanssen 10 år
Sigvald Eriksen 10 år
Elias Nilsen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)

1933/34: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Harald Risvik 11 3/4 år
Nanna Nicolaisen 11 år
Harald Hanssen 11 år
Sigvald Eriksen 11 år
Elias Nilsen 11 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Hagar Nilsen 6½ år, f. 4.1.1927
Tordis Risvik 7 år, f. 26.8.1926
Jorunn Eliassen 7 år, f. 16.11.1926

1934/35: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Harald Risvik 12 3/4 år
Nanna Nicolaisen 12 år
Harald Hanssen 12 år
Sigvald Eriksen 12 år
Elias Nilsen 12 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Tordis Risvik 8 år
Jorunn Eliassen 8 år
Emil Eliassen jr. 7½ år, f. 13.3.1927
Hagar Nilsen 7½ år

1935/36: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Harald Risvik 13 3/4 år, konfirmert???
Nanna Nicolaisen 13 år
Harald Hanssen 13 år
Sigvald Eriksen 13 år
Elias Nilsen 13 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Tordis Risvik 9 år
Jorunn Eliassen 9 år
Emil Eliassen jr. 8½ år
Hagar Nilsen 8½ år
Liv Hanssen 7 år, f. 20.8.1928
Paul Dombestein 6¼ år, f. 6.4.1929

1936/37: Todelt skole (1. - ? klasse)
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Harald Risvik ?
Nanna Nicolaisen 14 år, ble konfirmert på Gjerøya våren 1937
Harald Hanssen 14 år, ble konfirmert på Rødøya våren 1937
Sigvald Eriksen 14 år, ble konfirmert på Rødøya våren 1937
Elias Nilsen 14 år ble konfirmert på Gjerøya våren 1937
Tordis Risvik 10 år
Jorunn Eliassen 10 år
Hagar Nilsen 9½ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Emil Eliassen jr. 9½ år
Liv Hanssen 8 år
Paul Dombestein 7¼ år
Lauritz Eliassen 7 år, f. 20.6.1929

1937/38: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein (til jul)
??? (etter jul)
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Tordis Risvik 11 år
Jorunn Eliassen 11 år
Hagar Nilsen 10½ år
Emil Eliassen jr. 10½ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Liv Hanssen 9 år
Paul Dombestein 8¼ år
Lauritz Eliassen 8 år

1938/39: Todelt skole
Lærer: ??? (til jul)
??? (etter jul)
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Tordis Risvik 12 år
Jorunn Eliassen 12 år
Hagar Nilsen 11½ år
Emil Eliassen jr. 11½ år
Liv Hanssen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Paul Dombestein 9¼ år
Luritz Eliassen 9 år

1939/40: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein???
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Tordis Risvik 13 år, konfirmert våren 1940? på ???
Jorunn Eliassen 13 år, konfirmert våren 1940 på ???
Hagar Nilsen 12½ år, konfirmert våren 1940? på ???
Emil Eliassen jr. 12½ år, ble konfirmert våren 1940 på ???
Liv Hanssen 11 år
Paul Dombestein 10¼ år
Lauritz Eliassen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)

1940/41: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein???
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Hagar Nilsen 13½ år, konfirmert på Gjerøya våren 1941???
Emil Eliassen jr. 13½ år
Liv Hanssen 12 år
Paul Dombestein 11¼ år
Lauritz Eliassen 11 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Paul Nygård konf. våren 1947

1941/42: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Liv Hanssen 13 år
Paul Dombestein 12¼ år
Lauritz Eliassen 12 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)

1942/43: Todelt skole, oppstart 17.8.1942
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Liv Hanssen 14 år, ble konfirmert våren 1943 i ???.
Paul Dombestein 13¼ år, konfirmert våren 1943 i Rødøy kirke.
Flyttet i juli til Nordfjordeid for å gå på
realskole.
Lauritz Eliassen 13 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Elly Dombestein 7 år, f. 16.5.1935

1943/44: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Lauritz Eliassen 14 år; ble konfirmert våren 1944 på Gjerøya (LOE).
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Elly Dombestein 8 år
Else Nygård 6¾ år, f. 15.11.1936

1944/45: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Elly Dombestein 9 år
Else Nygård 7¾ år

1945/46: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Elly Dombestein 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Else Nygård 8¾ år
Torunn Nygård 7 år, f. 2.7.1938. Torunn begynte alene i 1. klasse (TT)
.
1946/47: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein (til jul)
??? (etter jul)
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Elly Dombestein 11 år
Else Nygård 9¾ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Torunn Nygård 8 år

1947/48: Todelt skole
o Dombestein hadde lærerstilling i Davik, Nordfjord
Lærer: ???
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Edith Hanssen
Inge Bernhoff
Astrid Rystad
Else Nygård 10¾ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Torunn Nygård 9 år

1948/49: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Elly Dombestein 13 år
Else Nygård 11¾ år
Torunn Nygård 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)

1949/50: Todelt skole (1. - 8. klasse)
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Elly Dombestein 14 år, konfirmert 18.6.1950 i Rødøy kirke (EH).
Else Nygård 12¾ år
Torunn Nygård 11 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
John Bernhoff
Kolbjørn Lunheim

1950/51: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein. Hagar Nilsen fungerte som vikar.
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Else Nygård 13¾ år, ble konfirmert våren 1951 (TT).
Torunn Nygård 12 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Sigmund Gabrielsen 7 år, f. 16.8.1943

1951/52: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 8. klasse)
Torunn Nygård 13 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Sigmund Gabrielsen 8 år
Kyrre Olav Hanssen 8 år, f. 10.11.1943 (Kyrre Olav gikk det første
skoleåret i Givær (KH).
Anny Bernhoff 7 år, f. 22.9.1944

1952/53: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 8. klasse)

Torunn Nygård 14 år, ble konfirmert våren 1953 (TT).
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Sigmund Gabrielsen 9 år
Kyrre Olav Hanssen 9 år
Anny Bernhoff 8 år
Gerd Gabrielsen 7 år, f. 1945

1953/54: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Sigmund Gabrielsen 10 år
Kyrre Olav Hanssen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Anny Bernhoff 9 år
Gerd Gabrielsen 8 år
Herrman Bernhoff 7½ år, f. 25.2.1946

1954/55: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Sigmund Gabrielsen 11 år
Kyrre Olav Hanssen 11 år
Anny Bernhoff 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse, kilde AHK)
Gerd Gabrielsen 9 år
Herrman Bernhoff 8½ år
Karl (Kalle) Rystad 7½ år, f. 1.3.1947
Britt Arntsen 7 år, f. 2.7.1947
Nancy Hanssen 7 år, f. 17.7.1947
Annveig Hansen 6¾ år, f. 3.11.1947 (AHK)
Aksel Nygård 6¼ år, f. 30.12.1947

1955/56: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Sigmund Gabrielsen 12 år
Kyrre Olav Hanssen 12 år
Anny Bernhoff 11 år
Gerd Gabrielsen 10 år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Hermann Bernhoff 9½ år
Karl (Kalle) Rystad 8½ år
Britt Arntsen 8 år
Nancy Hanssen 8 år
Annveig Hansen 7¾ år
Audhild Eriksen 7½ år, f. 17.1.1948 (AE)

1956/57: Todelt skole
o Sylvi og Berit Eliassen gikk på skola fra mai til september 1956
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Sigmund Gabrielsen 13 år, ble konfirmert våren 1958
Kyrre Olav Hanssen 13 år, ble konfirmert våren 1958
Anny Bernhoff 12 år
Sylvi Eliassen 11 år, f. 4.8.1945
Gerd Gabrielsen 11 år
Hermann Bernhoff 10½ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Karl (Kalle) Rystad 9½ år
Annveig Hansen 8¾ år
Audhild Eriksen 8½ år
Berit Eliassen 7 år, f. 5.4.1949

1957/58: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Gerd Gabrielsen 12 år
Anny Bernhoff 13 år, konfirmert 13.12.1959 , på Bedehuset
Hermann Bernhoff 11½ år
Annveig Hansen 9¾ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Audhild Eriksen 9½ år

1958/59: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Gerd Gabrielsen 13 år, konfirmert våren 1960 (GG)
Hermann Bernhoff 12½ år
Anveig Hansen 10¾ år
Audhild Eriksen 10½ år
Elever småskola (1. - 3. klasse)


1959/60: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Annveig Hansen 11¾ år
Audhild Eriksen 11½ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Hermann Bernhoff 13½ år, konfirmert i Fore kirke på Reipå i 1960
Helge Eriksen 7½ år, f. 16.3.1952
Ragnhild Eliassen 7 år, f. 16.8.1952

1960/61: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Annveig Hansen 12¾ år
Audhild Eriksen 12½ år
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Helge Eriksen 8½ år
Ragnhild Eliassen 8 år

1961/62: Todelt skole
Lærer: Martinus Dombestein
Elever i storskola (4. - 7. klasse)
Annveig Hansen 13¾ år, konfirmert på Gjerøya våren 1962.
Audhild Eriksen 13½ år, konfirmert på Rødøya våren 1962¹.
Elever i småskola (1. - 3. klasse)
Helge Eriksen 9½ år, f. 16.3.1952
Ragnhild Eliassen 9 år, f. 16.8.1952
¹Audhild gikk 7 år på Myken mens jevnaldringene gikk 8 år (AE).

1962/63: Udelt skole (1. - 8. klasse)
Lærer: Martinus Dombestein
Elever:
? klasse: Marie Eliassen 13 år, konfirmert på Gjerøya våren 1963
4. klasse: Helge Eriksen 10 år, Ragnhild Eliassen 10 år

1963/64: Udelt skole (1. - 8. klasse)
Lærer: Martinus Dombestein
Elever:
5. klasse: Helge Eriksen 11 år, Ragnhild Eliassen 11 år
1. klasse: Tor Arntsen 6 år, f. 2.10.1956, Elin Eliassen 6 år, f. 26.11.1956.

1964/65: Udelt skole (1. - 8. klasse)
o Etter dette skoleåret gikk Dombestein av med pensjon og flyttet til
heimbygda Davik i Nordfjord, sammen med kona Gunvor.
Dombestein var lærer på Myken i 40 år, og for det ble han tildelt
Kongens fortjenestemedalje.
Lærer: Martinus Dombestein
Elever:
6. klasse: Helge Eriksen 12 år, Ragnhild Eliassen 12 år
5. klasse: Hårek Hansen, Olav Arntsen, Inger Hanssen
4. klasse: Margaret Eriksen
2. klasse: Tor Arntsen 7 år, Elin Eliassen 7 år

Vikarer i Dombestein-perioden, se nederst.

1965/66: 2-delt skole (1.-4. og 6.-7. klasse)
Lærer: Emma Nyheim fra Mårnes i Gildeskål (f. 1944). Emma bodde i
Dombesteinstua (Inderberg) til påsken 1966, deretter hos Alfhild og
Edgar Lunheim. Hun giftet seg i 1966 med deres sønn, Kolbjørn Lunheim,
(1939 - 1979).
Elever:
7. klasse: Helge Eriksen, Ragnhild Eliassen.
6. klasse: Hårek Hansen, Olav Arntsen, Inger Hanssen.
4. klasse: Margareth Eriksen.
3. klasse: Elin Eliassen 8, Tor Arntsen 8.
1. klasse: Karin Eriksen, Grete Hanssen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
Bildet viser disse elevene:
Foran fra v: Margareth, Grete, Hårek, Olav, Inger med Rolf på fanget.
Bak fra v: Tor, Karin og ukjent.

1966/67: Udelt skole (1. - 7. klasse)
Lærer: Kari Levang fra Gjøvik, bodde først hos Pauline og Alf Nygård,
deretter hos Einar og Haldis Eliassen, senere på skolekammerset.
Elever:
7. klasse: Hårek Hansen. Olav Arntsen, Inger Hanssen.
5. klasse: Margaret Eriksen.
4. klasse: Elin Eliassen 9, Tor Arntsen. 9
2. klasse: Karin Eriksen, Grete Hanssen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
1. klasse: Randi Hanssen.

1967/68: Udelt skole (2. - 6. klasse)
o Lauritz og Eva Eliassen bodde i Trondheim i 1967-68.
Lærer: Sven Birkenes fra Halden, bodde hos Maia og Hans Hansen.
Elever:
6. klasse: Margaret Eriksen.
5. klasse: Elin Eliassen 10, Tor Arntsen 10.
3. klasse: Karin Eriksen, Grete Hanssen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
2. klasse: Randi Hanssen.

1968/69: Udelt skole (3. - 7. klasse)
Lærer: Birger Stedahl fra Mandal, bodde hos Nanna og Harald Hansen.
Ble senere sorenskriver (LOE).
Elever:
7. klasse: Margaret Eriksen.
6. klasse: Elin Eliassen 11, Tor Arntsen 11.
4. klasse: Karin Eriksen, Grete Hanssen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
3. klasse: Randi Hanssen.

1969/70: Todelt skole (1. og 4.-7. klasse)
Lærer: Vigdis Bøgh Kristensen fra Bærum (f. 1949), bodde hos Emma
og Kolbjørn Lunheim. Vigdis giftet seg i 1970 med Sivert
Eriksen, Myken.
" Harald Aronsen fra Borkenes i Kvæfjord; bodde først hos
Emma og Kolbjørn, seinere i Dombesteinstua (EE).
Elever:
7. klasse: Elin Eliassen 12, Tor Arntsen 12. Elin gikk deretter 8. og 9.
året i Tjongsfjorden.
5. klasse: Grete Hanssen, Karin Eriksen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
4. klasse: Randi Hanssen.
1. klasse: Hanne Eliassen 6, f. 11.12.1962, Olav Agnar Risvik (,19?? - 1981),
Arnt Larsen (19?? - 1981).
Hanne husker at hun gikk det første skoleåret (1969-70) på
Forsamlingshuset og at klassen deretter flyttet inn i sokkelen
på Gammalskola. Hun mener at hun gikk der til nyskola åpnet
høsten 1973.

1970/71: Todelt skole (1.-2. og 5.-6.)
Lærer: Harald Aronsen, fra Borkenes, bodde i Helgastua (Remma) mens
Johan Nilsen eide den.
" Kristian Pettersen fra Hundholmen i Tysfjord, bodde i sokkelen
hos Emma og Kolbjørn. Han ble senere arkeolog.
Elever:
6. klasse: Grete Hanssen. Karin Eriksen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
5. klasse: Randi Hanssen.
2. klasse: Hanne Eliassen 7, Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
1. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.

1971/72: Todelt skole (1.-3. og 6.-7.)
Lærer: Ellen Nordli fra Ski hadde småskola (1.-4. klasse???), bodde på
et rom hos Emma og Kolbjørn Lunheim.
" Sigrid Krosby fra Holmestrand hadde storskola (5.-7. klasse),
bodde hos Emma og Kolbjørn. Hun delte kokemulighet med den
andre læreren. Bor i 2003 i Halden.
Elever:
7. klasse: Grete Hanssen. Karin Eriksen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen, alle konfirmert i Rødøy kirke våren 1972.
6. klasse: Randi Hanssen.
3. klasse: Hanne Eliassen 8, Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
2. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.
1. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.

1972/73: Tredelt skole (1.-3., 4. og 7.-8.). 4. og 5. klasse skolte på Forsamlings-
huset. Fra og med dette skoleåret fikk Myken skolekrets innvilget en
såkalt avviksordning, som innebar at også 8. og evt. 9. årskull kunne få
undervisning på Myken, og dermed slippe å bo på internat i Tjongsfjorden.
Lærer: Harald Lie fra Trofors, bodde i sokkelen hos Emma og Kolbjørn.
Han ble syk og måtte reise hjem til jul.
" Johan Sandberg fra Rognan, bodde hos ?
" / vikar? Inger Mathisen, Tjongsfjorden???
Vikar: Emma Lunheim, Myken (vårsemesteret -73). Hun skolte 4. og
5. klasse på Forsamlingshuset.
Elever:
8. klasse: Grete Hanssen. Karin Eriksen, Laila Nygård, Rolf Eliassen,
John Tore Larsen.
7. klasse: Randi Hanssen.
5. klasse: Leif Petter Meisler (kom til Myken våren 1973).
4. klasse: Hanne Eliassen (9), Olav Agnar Risvik, Arnt Larsen.
3. klasse: Janne Nygård, Sonja Risvik, Frank Arntsen, Emil Hans Eliassen.
2. klasse: Bjarne Kristian Arntsen.
1. klasse: Bjørnar Risvik, Rune Nygård.

Vikarer i Dombestein-perioden
De gangene Dombestein var syk eller hadde permisjon, ble det satt inn vikarer i
undervisninga. Rekkefølgen nedenfor er vilkårlig. Har du noen opplysninger? Klikk på "Send e-post" oppe til høyre og fortell! Eller skriv et brev eller ring telefon til
Bjørn Skauge, 8181 Myken, tlf. 75 09 60 52.

1939? Bjerkan, hadde "skolet" på Kvarøya, men var lenger sørfra. Var vikar
mens Dombestein var syk, bodde på Langstrandbrygga med kone og mange
unger (LOE).
Eikås, fra vestlandet?

1940-tallet?Torgeir Berg fra Setesdal, vikarierte mens Dombestein var syk. Hagar
Eliassen f. Nilssen og Lauritz Eliassen husker ham fra skoleåret 19??/??
1950 Hagar Eliassen fra Myken, høsten og vinteren 1950. Dombestein var syk
til jul (HE).
19 Håkon Bang fra ??? var ikke så storvokst, og det ironiserte elevene over
ved å messe: "Håkon Bang, stor og lang, femten fot i skankan lang" (SG).
Torunn Tømmerberg f. Nygård og Sigmund Gabrielsen hadde Håkon Bang
som vikar da det var skole i Josefinestua i 1951.
Håkon Bang bodde hos Johan og Martine Nikolaisen.
19 Marie (Maia) Hansen fra Myken.
19 Torbjørn Opdal fra Tysnes i Hordaland, kom til Storselsøy i 1928 som
lærer. Han kjøpte gårdsbruk der i 1931 og er far til Gerd Opdal. Opdal-
og Dombestein-familiene var omgangsvenner (GO).
19 Elling Torseth fra Halsa i Meløy (HLE) - tidlig på 50-tallet
1960 ? Kristian Pettersen fra Hundholmen i Tysfjord - ca 1960 eller noe seinere
(LOE).

Alt. søkeord: Nicolaisen Nikolaisen